Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tabivere mänguväljakul paigaldatud valgustusposti teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ Geoprojekt
GPR1728/23
GPR1728/23 26.09.2023
Rääbise 10 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2363GA
Tartu2363GA 26.09.2023
Karukella tn 4 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6616
GEO6616 26.09.2023
Ojapalu puurkaevu, veetorustiku ja madalpinge maakaabli teostus
Teostusmõõdistus (Vesi, Elekter madalpinge)
Maido Konks FIE
MK-114-23
MK-114-23 26.09.2023
Kõrveküla alevik, Sireli tn 4 vee- ja kanalisatsioonitasside majaühenduste teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
23G9228-2
23G9228-2 26.09.2023
Uuetalu osaline geo
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
geo_116_23
geo_116_23 26.09.2023
Aru kinnistu topo-geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Muu)
OÜ ARMGAL
EGA-29/23
EGA-29/23 26.09.2023
Tartu vald, Kaiavere küla, Varbola
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
23G9221
23G9221 26.09.2023
Geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2283GA
Tartu2283GA 26.09.2023
Kõdu katastriüksuse ehitusjärgne geodeetiline mõõdistus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Kobras OÜ
2023-172
2023-172 26.09.2023
Maa-ala mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
A & O Maamõõdubüroo OÜ
59/23
59/23 26.09.2023
Erminurme 14 hoone välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1729/23
GPR1729/23 26.09.2023
Erminurme 18 hoone välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1730/23
GPR1730/23 26.09.2023
Erminurme 20 hoone välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1731/23
GPR1731/23 26.09.2023
Vorsti kü päikesepaneelid
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
Desmantes OÜ
2-7-2023
2-7-2023 25.09.2023
Tabivere, Voldi tee 10 ja 12 side liitumisprojekt
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-102-23
GEO-102-23 22.09.2023
Lähte kooli sademeveekanalisatsiooni teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
Metricus OÜ
21G8647
21G8647 22.09.2023
Vahiannuse vk torustike teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geodeesia OÜ
ge-3909
ge-3909 19.09.2023
Kõrve tn 23 ja Kõrve tn 25 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6360_3
GEO6360_3 18.09.2023
Rähna GA, Tartu vald
Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2468-23
2468-23 18.09.2023
Karukella tn 4 reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6616_1
GEO6616_1 18.09.2023
Same tee 5 sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geodeesia OÜ
GE-3874
GE-3874 18.09.2023
Puhtaleiva-Voldi jalg- ja jalgrattatee geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-039-22
GEO-039-22 15.09.2023
Nõlvakaare tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3832
GE-3832 15.09.2023
Vahi alevik, Nõmmiku tn 5 ehitusjärgne geodeetiline koondplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Metricus OÜ
23G9205
23G9205 15.09.2023
Paabu ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3878
GE-3878 15.09.2023
Köörna mü geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-095-23
GEO-095-23 15.09.2023
Kanepi tn 3 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3791
GE-3791 15.09.2023
Silikaadi 6 kinnistusisene gaasitrass
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-180523
TJ-180523 15.09.2023
Maramaa küla sidetrasside alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Muu)
AABENEST OÜ
22206G
22206G 13.09.2023
Rähni 19 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-3705
ge-3705 08.09.2023
Pärna tn 17
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
64-2023
64-2023 08.09.2023
Keskuse tee 9-2 el. projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3707
GEO 23-3707 08.09.2023
Vahi-Annuse ja Väikeannuse DP eramute -, Kõrveringi 19 – ja Kõrveringi tn KVA elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 23-3527
GEO 23-3527 08.09.2023
Tartu maakond Tartu vald Tila küla Orgi PEJ liitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
9992G
9992G 07.09.2023
Sutemäe kü, Sutepõllu kü, Sutemetsa kü, Sutevälja kü, Vainu kü detailplaneeringu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2289GA
Tartu2289GA 06.09.2023
Killustiku põik 1 LPG seade
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-220623
TJ-220623 05.09.2023
Kolmandajao päikesepargi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Muu)
Nord Solar OÜ
NSG23005
NSG23005 05.09.2023
Kirsipõllu tuletõrje veevarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi, Muu)
Metricus OÜ
23G9241
23G9241 05.09.2023
Raadi alev, Nõlvakaare haljak 1 puhkeala teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ GPK PARTNERID
T-296-23
T-296-23 05.09.2023
Mäepealse kinnistu reovee septiku täiendav teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11745T-1
TJ-11745T-1 05.09.2023
Luige päikesepargi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Muu)
Nord Solar OÜ
NSG23535
NSG23535 05.09.2023
Kõrve tn ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3859
GE-3859 05.09.2023
Tartu vald, Arupää küla, Põdrametsa katastriüksuse osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA23021
GA23021 01.09.2023
Astelpaju 4 VK teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ ELKER RMT
Tartu2361TM
Tartu2361TM 01.09.2023
Elistvere loomapargi karuaia piirdeaia ja turvapiirde teostus, Tartu vald
Teostusmõõdistus (Muu)
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2466-23
2466-23 01.09.2023
Mõisavälja tn 15 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
23-G-2055
23-G-2055 01.09.2023
Erminurme tee 14,18 ja 20 teede ja platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1722/23
GPR1722/23 31.08.2023
Kõrveoja tn 10 majaühenduste teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ Geoprojekt
GPR1725/23
GPR1725/23 31.08.2023
Tartumaa Tartu vald Uhmardu küla Mihkli kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
MTR Halduse OÜ
T1033-23
T1033-23 31.08.2023
Leiti 3184 kirjet.