Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tartu vald, Tila küla, Pärna allee 13 elamu vundament
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-14/2013
TMB-14/2013 07.08.2013
Tartu vald, Tila küla, Pärna allee 14 elamu vundament
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-13/2013
TMB-13/2013 31.07.2013
Tartu vald, Äksi alevik, Järve tn 26
 • Geodeetiline alusplaan
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-13/2012
TMB-13/2012 22.05.2012
Tartu vald, Vahi alevik, Mõisapiiri tn 9
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-12/2014
TMB-12/2014 05.08.2014
Tartu vald, Vahi alevik, Mõisa pst 48
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB-10/2015
TMB-10/2015 27.03.2015
Tartu vald, Vesneri küla, Tulbi katastriüksuse vee ühendustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM21012
TM21012 10.03.2021
Kõrveküla alevik, Vasula tee. Riigiteelt nr 22210 Kõrveküla-Lähte km 0,883 Vasula tee 12 kinnistule väljaehitatud juurdepääsutee ristmiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM20021
TM20021 02.07.2020
Kõrveküla alevik, Vasula tee 12 parkla teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM20018
TM20018 02.07.2020
Lähte suusapargi veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM18036
TM18036 14.11.2018
Tartumaa, Tartu vald. Vesneri küla vee- ja survekanalisatsiooni torustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM18033
TM18033 30.11.2018
Kõrveküla kooli moodulhoone, hoone vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustike ning elektritoitekaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM17034
TM17034 17.09.2017
Tugimaantee nr 42 Kärkna-Kobratu (km 3,61) ja kõrvalmaantee nr 22210 Kõrveküla-Lähte (km 6,35) ristumiskohas asuva Vasula ristmiku ohutussaarte teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM15055
TM15055 30.11.2015
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänava asfalteerimise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM15038
TM15038 22.10.2015
Tartumaa, Tartu vald, Vasula alevik. Rekonstrueeritud Vasula silla teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM15037
TM15037 30.11.2015
Kõrveküla aleviku Aroonia tn 8 vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM15027
TM15027 25.06.2015
Kalja-Kibali maa-alaplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM150
TM150 08.07.2020
Taga-Uku.TM137
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM137
TM137 13.04.2018
Tartu maakond, Tartu vald, Lähte alevik, Kase tn 2. Lähte tankla veeühendustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM13041
TM13041 09.09.2013
Lähte aleviku vee- ja kanalisatsioonirajatiste teostusmõõdistus Aia, Kuuse ja Õpetaja tänaval
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM13017
TM13017 20.09.2013
Rahksaare maa-alaplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM130
TM130 30.11.2017
Andermaa KÜ maa-alaplaan koos tehnovõrkudega
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM116
TM116 24.04.2017
Kase tn 22 maa-alaplaan tehnovõrkudega
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM115
TM115 25.04.2017
Kubjaringi tn 30 maa-alaplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM113
TM113 20.03.2017
Õngevälja geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM107
TM107 03.10.2016
Kandsa ja Käki kinnistute vahelise veetorustiku ja puurkaevu teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM09030
TM09030
Kaust: TJ8
29.09.2010
Mõisapuiestee 46 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM09004
TM09004
Kaust: TJ19
29.09.2010
Aadliku tn 8 elamu ehitustelgede mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07048
TM07048
Kaust: TJ133
01.10.2010
Uus-Kubja elamurajooni tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07030
TM07030
Kaust: TJ132
01.10.2010
Suur-Kubja elamurajooni tänavavalgustuskaablite teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06067
TM06067
Kaust: TJ107
30.09.2010
Suur-Kubja elamurajooni veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06051
TM06051
Kaust: TJ108
30.09.2010
Tüürimehe 3 vee- ja kanalisatsioonitorustike majaühenduste teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06044
TM06044
Kaust: TJ131
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ129
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Tänavavalgustuskaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ130
01.10.2010
Mõisavälja 8 veevarustuse ja –kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05040
TM05040
Kaust: TJ128
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate VK torustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ126
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ127
01.10.2010
Savioja 5 ja 5a veetrassiga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-991020
TJ-991020 04.11.2020
Vedu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusgeodeetilised märkimistööd ja teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9197T-1
TJ-9197T-1 10.11.2014
Lähte asula soojustorustike renoveerimine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-8913T
TJ-8913T 14.09.2020
Maa-ala plaan_Keskuse tee 9
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-75_20
TJ-75_20 07.12.2020
Päev Maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-74_20
TJ-74_20 07.02.2021
Kubjaringi tee 57 ehitusjärgne
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-71_19
TJ-71_19 11.06.2019
Mõisavälja tee 20 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-690918
TJ-690918 25.02.2020
Piparmündi 1 gaasitrassi ümbertõstmine
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-650919
TJ-650919 17.10.2019
Äksi 4 välisgaasitrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-6230T
TJ-6230T
Kaust: TJ138
01.10.2010
Toompihlaka tn 30 teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
TJ-5-2015
TJ-5-2015 28.05.2015
VAhi tee 7 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-490920
TJ-490920 21.01.2021
Narva mnt 134 gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-480718
TJ-480718 12.09.2018
Maa-ala plaan_Keskuse tee 9 ja Mõisapiiri tn
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-44_21
TJ-44_21 05.07.2021
Tartu-Lähte kergliiklustee Maramaa-Lähte lõigu teostusmõõdistamine
 • Geodeetiline alusplaan
Teearu Grupp OÜ
TJ 4-09.2014
TJ 4-09.2014 06.01.2015
Leiti 2066 kirjet.