Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Nordecon AS
TJ-3701
TJ-3701 26.10.2021
Vasula tee 12 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-360620
TJ-360620 04.09.2020
Alopi mü, Vedu küla GAAS TJ
 • Teostusmõõdistus
TOP Geodeesia OÜ
TJ-21-370
TJ-21-370 26.10.2021
Tärni mü, Elistvere küla GAAS TJ
 • Teostusmõõdistus
TOP Geodeesia OÜ
TJ-21-369
TJ-21-369 26.10.2021
Vara metskond 35 mü GAAS TJ
 • Teostusmõõdistus
TOP Geodeesia OÜ
TJ-21-351
TJ-21-351 30.09.2021
Kubjaringi 45 Ehitusjärgne mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-18_19
TJ-18_19 03.04.2019
Laanelille tn 4, Vahi VK-trassid ja hoone nurgad
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-150519
TJ-150519 15.10.2019
Silikaadi 10 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-1321220
TJ-1321220 16.12.2020
Mõisavälja 24 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Projektron
TJ-130418
TJ-130418 05.06.2018
Kuuseladva kinnistu gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11590T
TJ-11590T 10.08.2021
Mulderi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni torustiku ja maakaabli teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11587T
TJ-11587T 30.09.2021
Haava tn. 10 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11581T
TJ-11581T 25.01.2021
Kuusiku tee gaasitorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11465T
TJ-11465T 09.09.2020
Vedu-Lähte gaasitorustiku teostusmõõdistuse teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11420T
TJ-11420T 07.09.2020
ERM-i B sissepääsu väliusvalgustuse teostusmõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11221T
TJ-11221T 09.12.2019
Mõisa pst.14 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11214T
TJ-11214T 17.12.2019
Karjamõisa tee 5 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10982T
TJ-10982T 20.12.2019
Mäeotsa kinnistu kanalisatsioon
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-1081120
TJ-1081120 13.12.2020
Kuusisoo gaasitorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10229T
TJ-10229T 14.11.2016
Pärna tn 9 maagaasi jaotustorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10131T
TJ-10131T 31.08.2016
Luhavahi kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-048/06
TJ-048/06
Kaust: TJ163
08.10.2010
Vahi tänava sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Teearu Grupp OÜ
TJ-02-01.2020
TJ-02-01.2020 06.02.2020
Vahi, Sinepi ja Aniisi tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Teearu Grupp OÜ
TJ-01-01.2020
TJ-01-01.2020 30.01.2020
Metsataga kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-006/07
TJ-006/07
Kaust: TJ141
07.10.2010
Vahi tee 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG277
TG277 16.09.2021
Ermi 19 sadevee, reovee-, ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG248
TG248 10.09.2021
Tartu vald, Narva maantee - Kobrulehe geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
AS Tartu Veevärk
TG-24-19
TG-24-19 10.03.2020
Tiigi 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG218
TG218 21.01.2021
Müta 18 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG203
TG203 27.11.2020
Lodjapuu tn 6 ja 8 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG189
TG189 02.12.2020
Toompihlaka tn 1 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG1721GEO
TG1721GEO 30.09.2021
Narva mnt. restkaevude teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1706T
TG1706T
Kaust: 11042
10.06.2014
Vasula tee 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Vasula tee 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Savimäe 2 vee-, sade-, drenaaži- ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG161
TG161 13.01.2021
Vana-Kubja tänava teekatte ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1221GEO
TG1221GEO 30.09.2021
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 11.11.2019
Pajupesa ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG068
TG068 30.08.2019
Pärna 3 reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG062
TG062 07.10.2019
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 24.01.2020
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 17.03.2020
Kasetuka eramu ehitusjärgne
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG032
TG032 07.06.2019
Geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0316GEO
TG0316GEO 14.07.2016
Mõisa pst 5 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG024
TG024 22.04.2019
Estakaadi-Vabriku tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG016
TG016 01.03.2019
Kase 2, Lähte survekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG008
TG008 25.06.2019
Sirmiku kinnistu madalpinge elektrikaabli teostus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG007
TG007 16.01.2019
Väike-Müta kinnistu elektriliitumine. Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO192_11-19
TEO192_11-19 14.01.2020
Kadaka tn 2 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lähte alevik, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO191_12-17
TEO191_12-17 08.12.2017
Rähni tn 8 ja 11 kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO190_12-17
TEO190_12-17 07.12.2017
Leiti 2066 kirjet.