Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Kuuseladva kinnistu gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11590T
TJ-11590T 10.08.2021
Mulderi kinnistu vee- ja kanalisatsiooni torustiku ja maakaabli teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11587T
TJ-11587T 30.09.2021
Mulderi kinnistu ehitusjärgne topoplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11587T
TJ-11587T 18.07.2022
Haava tn. 10 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11581T
TJ-11581T 25.01.2021
Kuusiku tee gaasitorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11465T
TJ-11465T 09.09.2020
Vedu-Lähte gaasitorustiku teostusmõõdistuse teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11420T
TJ-11420T 07.09.2020
Sugametsa vkt 14 topo
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ 100 Aakrit
TJ-113_21
TJ-113_21 18.07.2022
ERM-i B sissepääsu väliusvalgustuse teostusmõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11221T
TJ-11221T 09.12.2019
Mõisa pst.14 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11214T
TJ-11214T 17.12.2019
Karjamõisa tee 5 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10982T
TJ-10982T 20.12.2019
Mäeotsa kinnistu kanalisatsioon
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-1081120
TJ-1081120 13.12.2020
Nurga tuletõrje vesi
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-1070921
TJ-1070921 17.01.2022
Kuusisoo gaasitorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10229T
TJ-10229T 14.11.2016
Pärna tn 9 maagaasi jaotustorustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-10131T
TJ-10131T 31.08.2016
Pöialpoisi tn VK-trasside arendus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-070222
TJ-070222 10.10.2022
Luhavahi kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-048/06
TJ-048/06
Kaust: TJ163
08.10.2010
Vahi tänava sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
5DEhitus OÜ
TJ-02-01.2020
TJ-02-01.2020 06.02.2020
Vahi, Sinepi ja Aniisi tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
5DEhitus OÜ
TJ-01-01.2020
TJ-01-01.2020 30.01.2020
Metsataga kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-006/07
TJ-006/07
Kaust: TJ141
07.10.2010
Lille, Erala küla, Tartu vald veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG447
TG447 24.11.2022
Lodjapuu tn 6 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG439
TG439 11.11.2022
Täpi kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG436
TG436 15.11.2022
Männimäe päikesepaneelide teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG426
TG426 31.10.2022
Visuaali ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG418
TG418 12.10.2022
Lepa, Maramaa ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG415
TG415 10.10.2022
Pikapõllu ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG406
TG406 09.09.2022
Luhalaane geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG379
TG379 20.07.2022
Rähni 23 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG376
TG376 19.07.2022
Kivistiku vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG363
TG363 18.10.2022
Kivistiku geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG363
TG363 20.10.2022
Torni ja Kuuri kinnistute osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG359
TG359 22.04.2022
Ojaääre 4 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG353
TG353 14.07.2022
Väikeluti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG352
TG352 18.07.2022
Staadioni kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG349
TG349 10.05.2022
Viidika 2 osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG348
TG348 29.03.2022
Tartu Terminal ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG347
TG347 29.11.2022
Ojaääre 10 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG341
TG341 14.07.2022
Kõrve 24 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG333
TG333 15.06.2022
Kõrve 34 ja 36 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG332
TG332 16.03.2022
Kuusisoo tee 14 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG323
TG323 05.01.2022
Kütte kinnistul laohoone ehitus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG287
TG287 27.01.2022
Vahi tee 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG277
TG277 16.09.2021
Rähni põik 4 ja 6 osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG255
TG255 15.07.2022
Ermi 19 sadevee, reovee-, ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG248
TG248 10.09.2021
Tartu vald, Narva maantee - Kobrulehe geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
AS Tartu Veevärk
TG-24-19
TG-24-19 10.03.2020
Pihlaka tn ja selle lähiümbruse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG240
TG240 29.03.2022
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 23.08.2022
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 19.12.2022
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 18.07.2022
Pihlaka 24 ja Käänu 28 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 16.03.2022
Leiti 2918 kirjet.