Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tiigi 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG218
TG218 21.01.2021
Müta 18 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG203
TG203 27.11.2020
Lootuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG202
TG202 22.12.2021
Grossi poe parkla laienduse asfaltkatte ja äärekivi teostus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1922TEO
TG1922TEO 10.11.2022
Riigitee nr 22107 Rootsi–Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise põhiprojekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG1921GEO
TG1921GEO 06.01.2022
Lodjapuu tn 6 ja 8 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG189
TG189 02.12.2020
Kõrveringi tänav L3, L4 ja Kõrvemaa tänav L3 asfaltkatte ja äärekivi teostus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1822TEO
TG1822TEO 15.11.2022
Toompihlaka tn 1 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG1721GEO
TG1721GEO 30.09.2021
Narva mnt. restkaevude teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1706T
TG1706T
Kaust: 11042
10.06.2014
Vasula tee 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Vasula tee 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Savimäe 2 vee-, sade-, drenaaži- ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG161
TG161 13.01.2021
Vana-Kubja tänava teekatte ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1221GEO
TG1221GEO 30.09.2021
Lälli kinnistu abihoone ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1022TEO
TG1022TEO 24.08.2022
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 29.08.2022
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 11.11.2019
Pajupesa ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG068
TG068 30.08.2019
Pärna 3 reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG062
TG062 07.10.2019
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 24.01.2020
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 17.03.2020
Kasetuka eramu ehitusjärgne
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG032
TG032 07.06.2019
Geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0316GEO
TG0316GEO 14.07.2016
Mõisa pst 5 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG024
TG024 22.04.2019
Estakaadi-Vabriku tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG016
TG016 01.03.2019
Kase 2, Lähte survekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG008
TG008 25.06.2019
Sirmiku kinnistu madalpinge elektrikaabli teostus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG007
TG007 16.01.2019
Väike-Müta kinnistu elektriliitumine. Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO192_11-19
TEO192_11-19 14.01.2020
Kadaka tn 2 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lähte alevik, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO191_12-17
TEO191_12-17 08.12.2017
Rähni tn 8 ja 11 kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO190_12-17
TEO190_12-17 07.12.2017
Koidutähe tn 8 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO178_11-17
TEO178_11-17 08.01.2018
Vasula tee 11 elektriliitumine. Kõrveküla, Tartu vald, Tartu maakond.
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO176_12-18
TEO176_12-18 05.03.2019
Nõela alajaama F3 rikete vähendamine
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO167_12-16
TEO167_12-16 02.01.2017
Rukkilille kinnistu liitumine elektrivõrguga, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO165_10-21
TEO165_10-21 28.02.2022
Kaupmehe tn 16 kinnistu liitimine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO163_12-16
TEO163_12-16 02.01.2017
Pärna-Vahi 15 kV fiidri rekonstrueerimine
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO159_11-17
TEO159_11-17 08.01.2018
Nõlvakaare tn 1, 3, 4, 5, 6 liitumine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO157_12-16
TEO157_12-16 02.01.2017
Toominga kinnistu elektriliitumine
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO156_12-16
TEO156_12-16 02.01.2017
Laanelille 3,5,6,7,8,10,12 liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO151_10-17
TEO151_10-17 12.12.2017
Kõrveoja 8, 10, 12 ja 14 kinnistute liitumine, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO150_11-20
TEO150_11-20 19.11.2020
Ees-Laane kinnistu elektriliitumine Möllatsi külas Tartu vallas Tartumaal
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO147_09-19
TEO147_09-19 03.10.2019
Jõeääre kinnistu elektriliitumine, Voldi küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO130_08-19
TEO130_08-19 30.08.2019
Veskinurme 4 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO129_09-17
TEO129_09-17 05.10.2017
Mamonovi kinnistu liitumine elektrivõrguga Piiri küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO128_09-21
TEO128_09-21 15.02.2022
Metsalaane kinnistu liitumine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO123_10-16
TEO123_10-16 14.11.2016
Ignatsi detailplaneeringu ala liitumine elektri- ja sidevõrguga, Vahi alevik, Tartu vald
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO120_08-22
TEO120_08-22 09.01.2023
Koidukiire 17//19 kinnistu elektriliitumine, Tila küla, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO115_08-17
TEO115_08-17 21.09.2017
Janne kinnistu elektrivõrguga liitumine
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO105_10-16
TEO105_10-16 14.11.2016
Estakaadi tn 4 kinnistu peakaitsme suurendamine, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO103_05-19
TEO103_05-19 30.07.2019
Keskuse tee 5,7,9 kinnistute liitumine elektrivõrguga. Vahi alevik, Tartu vald
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO101_08-20
TEO101_08-20 07.09.2020
OÜ Kalviter 15 kV liitumine Vabriku tn. 3, Vahi alevik, Tartu vald
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO101_08-18
TEO101_08-18 05.03.2019
Leiti 2918 kirjet.