Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Ehitusjärgne mõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG2323TEO
TG2323TEO 13.02.2024
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 23.08.2022
Pihlaka 24 ja Käänu 28 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 16.03.2022
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 18.07.2022
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn kraavide, drenaaži ja sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 26.07.2023
Kõrve, Käänu ja Pihlaka tn tänavavalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
Tartu Geodeesia OÜ
TG231
TG231 19.12.2022
Tiigi 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG218
TG218 21.01.2021
Müta 18 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG203
TG203 27.11.2020
Ehitusjärgne mõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG2023TEO
TG2023TEO 18.01.2024
Lootuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG202
TG202 22.12.2021
Grossi poe parkla laienduse asfaltkatte ja äärekivi teostus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1922TEO
TG1922TEO 10.11.2022
Riigitee nr 22107 Rootsi–Laeva–Siniküla km 2,08 ja 2,24 lõikude ümberehitamise põhiprojekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Side)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1921GEO
TG1921GEO 06.01.2022
Lodjapuu tn 6 ja 8 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG189
TG189 02.12.2020
Kõrveringi tänav L3, L4 ja Kõrvemaa tänav L3 asfaltkatte ja äärekivi teostus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1822TEO
TG1822TEO 15.11.2022
Toompihlaka tn 1 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG1721GEO
TG1721GEO 30.09.2021
Narva mnt. restkaevude teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1706T
TG1706T
Kaust: 11042
10.06.2014
Vasula tee 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Vasula tee 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Savimäe 2 vee-, sade-, drenaaži- ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Tartu Geodeesia OÜ
TG161
TG161 13.01.2021
Ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Teed ja platsid, Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Tänavavalgustus, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1223TEO
TG1223TEO 04.12.2023
Vana-Kubja tänava teekatte ehitusjärgne teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1221GEO
TG1221GEO 30.09.2021
Lälli kinnistu abihoone ehitusjärgne teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1022TEO
TG1022TEO 24.08.2022
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 29.08.2022
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 11.11.2019
Pajupesa ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG068
TG068 30.08.2019
Pärna 3 reoveekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG062
TG062 07.10.2019
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 24.01.2020
Raadiraja 20 ja 18 vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG052
TG052 17.03.2020
Kasetuka eramu ehitusjärgne
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG032
TG032 07.06.2019
Geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0316GEO
TG0316GEO 14.07.2016
Mõisa pst 5 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG024
TG024 22.04.2019
Estakaadi-Vabriku tn geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG016
TG016 01.03.2019
Kase 2, Lähte survekanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG008
TG008 25.06.2019
Sirmiku kinnistu madalpinge elektrikaabli teostus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Tartu Geodeesia OÜ
TG007
TG007 16.01.2019
Väike-Müta kinnistu elektriliitumine. Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO192_11-19
TEO192_11-19 14.01.2020
Kadaka tn 2 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lähte alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO191_12-17
TEO191_12-17 08.12.2017
Rähni tn 8 ja 11 kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO190_12-17
TEO190_12-17 07.12.2017
Koidutähe tn 8 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO178_11-17
TEO178_11-17 08.01.2018
Vasula tee 11 elektriliitumine. Kõrveküla, Tartu vald, Tartu maakond.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO176_12-18
TEO176_12-18 05.03.2019
Nõela alajaama F3 rikete vähendamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO167_12-16
TEO167_12-16 02.01.2017
Rukkilille kinnistu liitumine elektrivõrguga, Vasula alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO165_10-21
TEO165_10-21 28.02.2022
Kaupmehe tn 16 kinnistu liitimine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO163_12-16
TEO163_12-16 02.01.2017
Stardiraja tn 14 liitumine elektrivõrguga, Raadi alev, Tartu vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO160_11-22
TEO160_11-22 28.04.2023
Pärna-Vahi 15 kV fiidri rekonstrueerimine
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO159_11-17
TEO159_11-17 08.01.2018
Nõlvakaare tn 1, 3, 4, 5, 6 liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO157_12-16
TEO157_12-16 02.01.2017
Toominga kinnistu elektriliitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO156_12-16
TEO156_12-16 02.01.2017
Laanelille 3,5,6,7,8,10,12 liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO151_10-17
TEO151_10-17 12.12.2017
Kõrveoja 8, 10, 12 ja 14 kinnistute liitumine, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO150_11-20
TEO150_11-20 19.11.2020
Ees-Laane kinnistu elektriliitumine Möllatsi külas Tartu vallas Tartumaal
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO147_09-19
TEO147_09-19 03.10.2019
Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine, Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Side)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO142_11-23
TEO142_11-23 30.01.2024
Leiti 3431 kirjet.