Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Kärkna raudteejaama reisirongi peatumiskoha maa-ala geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geo S.T.
2M9099
2M9099
Kaust: GA1
29.09.2010
Kubja-Hansu planeeringuala tehnovõrkude ümberpaigutamise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA10014
GA10014
Kaust: GA2
29.09.2010
Maramaa 2/3 kinnistu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08G5221
08G5221
Kaust: GA6
29.09.2010
Kandsa ja Käki kinnistute vahelise veetorustiku ja puurkaevu teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM09030
TM09030
Kaust: TJ8
29.09.2010
Mõisavälja 5 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5392
09G5392
Kaust: GA12
29.09.2010
Erikniidu maaüksuse elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5413
09G5413
Kaust: GA13
29.09.2010
Vahi 6 korterelamu kanalisatsioonitorustiku projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA09005
GA09005
Kaust: GA14
29.09.2010
Vana-Kubja tee vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
VT09002
VT09002
Kaust: TJ15
29.09.2010
Tartu RO maa-ala geodeetilised uurimistööd, lisamõõdistamine-2
Geodeetiline alusplaan
Teede Tehnokeskus AS
2009-077
2009-077
Kaust: GA16
29.09.2010
Tartu põhjapoolse ümbersõidu maa-ala geodeetilised uurimistööd, lisamõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Teede Tehnokeskus AS
2009-065
2009-065
Kaust: GA17
29.09.2010
Metsanuka küla elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5509
09G5509
Kaust: GA18
29.09.2010
Mõisapuiestee 46 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM09004
TM09004
Kaust: TJ19
29.09.2010
Savimäe 5 tootmishoone vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
08G5101
08G5101
Kaust: TJ24
29.09.2010
Lindströmi alajaama kaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-290-08
T-290-08
Kaust: TJ25
29.09.2010
Vahi tööstuspark. Geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar110-GA
Tar110-GA
Kaust: GA26
29.09.2010
Vahi tööstuspargi reovee-, sadevee-, drenaaži ja veevõrgustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-022-07
T-022-07
Kaust: TJ29
29.09.2010
Tartu põhjapoolse ümbersõidu maa-ala geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
Teede Tehnokeskus AS
2008-053
2008-053
Kaust: GA20
29.09.2010
Tartu vald 15kV kaablitrassi topograafiline mõõdistamine
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08175G
08175G
Kaust: GA34
29.09.2010
Tila küla Kõrve ja Käänu tänavate kuivenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
G381/09
G381/09
Kaust: TJ35
29.09.2010
OÜ Raadimõisa Kinnisvara elektrivõrguga liitmine. Maakaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
1.3-156-05
1.3-156-05
Kaust: TJ39
29.09.2010
OÜ Raadimõisa külalistemaja elektrivõrguga liitumine. Maakaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-118-04
1.3-118-04
Kaust: TJ55
29.09.2010
Geodeetiline alusplaan 3 lehel elektrisüsteemide projekteerimiseks
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-127-GA
Tar-127-GA
Kaust: GA57
29.09.2010
Raadimõisa Kinnisvara elektrivõrguga liitumine I ja IV etapp. Maakaabli liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-320-05
1.3-320-05
Kaust: TJ58
29.09.2010
OÜ Teramo elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4138
04G4138
Kaust: TJ59
29.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4078
04G4078
Kaust: TJ60
29.09.2010
Äksi 4. Gaasivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
06G4676
06G4676
Kaust: GA61
29.09.2010
Kanalisatsiooni- ja veetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-337/ 09-2006
G-337/ 09-2006
Kaust: TJ62
30.09.2010
Lille detailplaneeringuala teede teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2351
GEO 2351
Kaust: TJ63
30.09.2010
Kõrveküla. Kanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-319-07
T-319-07
Kaust: TJ65
30.09.2010
Kõrveküla. Vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4117
04G4117
Kaust: TJ66
30.09.2010
Kuusikuveere kinnistu madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-404-07
T-404-07
Kaust: TJ68
30.09.2010
Altio Invest OÜ elektrivõrkudega liitumisühenduse ja Pärna 35/15 kV AJ uue 15 kV fiidri ehituse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Cover Grupp OÜ
T069-08
T069-08
Kaust: TJ71
30.09.2010
Viilhalli kinnistu tootmishoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2320
GEO 2320
Kaust: TJ72
30.09.2010
Ploomipuu kinnistu LÜ elektrivõrguga maakaabli ja õhuliini liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
P1-026-06
P1-026-06
Kaust: TJ73
30.09.2010
"Karksepa" 15/0.4kV vahetus ka 0.4kV kl teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1348
GEO 1348
Kaust: TJ75
30.09.2010
Kiltri mü liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1264
GEO 1264
Kaust: TJ76
30.09.2010
Vahtra kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2052
GEO 2052
Kaust: TJ77
30.09.2010
Käänutaguse kinnistu laohoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2409
GEO 2409
Kaust: TJ83
30.09.2010
Väike-Rüütli kinnistu liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus
Tartu vald
2902
2902
Kaust: TJ85
30.09.2010
AS Arens Mööbel tootmiskompleksi juurdeehituse elektrivarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2270
GEO 2270
Kaust: TJ89
30.09.2010
Lille detailplaneeringuala elektrivarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2324
GEO 2324
Kaust: TJ90
30.09.2010
Ehituse gaasitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
M-083-07
M-083-07
Kaust: TJ91
30.09.2010
Leevikese, Kajaka ja Pääsukese kinnistute geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO 2118
GEO 2118
Kaust: GA94
30.09.2010
Leevikese, Kajaka ja Pääsukese kinnistute gaasivarustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2267
GEO 2267
Kaust: TJ95
30.09.2010
AS Arens-Mööbel elektriliitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1154
GEO 1154
Kaust: TJ96
30.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4216
04G4216
Kaust: TJ97
30.09.2010
Kõrveküla sidekaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1302
GEO 1302
Kaust: TJ98
30.09.2010
Kõrveküla Põhikooli elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1947
GEO 1947
Kaust: TJ100
30.09.2010
Kõrveküla Kalatööstuse AS liitumisühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2625
GEO 2625
Kaust: TJ102
30.09.2010
Ehituse katastriüksuse täiendava mõõdistuse II etapp
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
25k063
25k063
Kaust: GA104
30.09.2010
Leiti 3431 kirjet.