Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Välisvalgustuse mastid ja kaablid
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
245/06
245/06
Kaust: TJ105
30.09.2010
Kõrveküla Põhikooli välisvalgustuse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
119/06
119/06
Kaust: TJ106
30.09.2010
Suur-Kubja elamurajooni tänavavalgustuskaablite teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06067
TM06067
Kaust: TJ107
30.09.2010
Suur-Kubja elamurajooni veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06051
TM06051
Kaust: TJ108
30.09.2010
Uus-Kubja maaüksuse maa-alale jäävate kavandatud tänavate ja tänava-aluste torustike projekteerimise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA06013
GA06013
Kaust: GA109
30.09.2010
Pärna-Kõrveküla 15kv fiidri Müta haruliini teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geo S.T.
2m4012
2m4012
Kaust: TJ110
30.09.2010
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
07G4994
07G4994
Kaust: GA111
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan sademeveekanalisatsiooni eesvoolu ja kanalisatsiooniühenduse projekteerimiseks Metsa kinnistule
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04019
GA04019
Kaust: GA112
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan tänavate projekteerimiseks Mario ja Savimäe kinnistutele
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04023
GA04023
Kaust: GA113
30.09.2010
Mario ja Savimäe kinnistute sidevarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04037
GA04037
Kaust: GA114
30.09.2010
Raadimõisa kraavi geodeetiline alusplaan lõigus Jõhvi-Tartu-Valga mnt. – Vasula tee
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05019
GA05019
Kaust: GA115
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan Mario ja Savimäe kinnistutele tee projekteerimiseks
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05020
GA05020
Kaust: GA116
30.09.2010
Vahi tööstuspargi veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05021
GA05021
Kaust: GA117
30.09.2010
Raja ja Mõisanurme kinnistutele projekteeritavate tänavate maa-alade geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05042
GA05042
Kaust: GA118
30.09.2010
Vahi Tööstuspargi sademevee eesvoolutorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA07003
GA07003
Kaust: GA119
30.09.2010
Tila küla ja Kõrveküla aleviku teede ja tehnovõrkude projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07019
GA07019
Kaust: GA120
30.09.2010
Tila küla osalise tänavate ja tehnovõrkude projekti geodeetilise alusplaani II etapp
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07031
GA07031
Kaust: GA121
30.09.2010
Väike-Kubja ja Kubja põik tänavate geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07036
GA07036
Kaust: GA122
01.10.2010
Kõrveküla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti III etapi geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA08053
GA08053
Kaust: GA123
01.10.2010
Kandsa ja Käki kinnistute vahelise veetorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA08059
GA08059
Kaust: GA124
01.10.2010
Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste teed ning tehnovõrgud.  II osa: Veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž. Ehitusprojektiga kavandatud kraavi kontrollmõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA09021
GA09021
Kaust: GA125
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate VK torustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ126
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ127
01.10.2010
Mõisavälja 8 veevarustuse ja –kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05040
TM05040
Kaust: TJ128
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ129
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Tänavavalgustuskaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ130
01.10.2010
Tüürimehe 3 vee- ja kanalisatsioonitorustike majaühenduste teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06044
TM06044
Kaust: TJ131
01.10.2010
Uus-Kubja elamurajooni tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07030
TM07030
Kaust: TJ132
01.10.2010
Aadliku tn 8 elamu ehitustelgede mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07048
TM07048
Kaust: TJ133
01.10.2010
Äksi kalmistu ja Saadjärve vahelise ala geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-087-08
GEO-087-08
Kaust: GA137
01.10.2010
Äksi 4 välisgaasitrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-6230T
TJ-6230T
Kaust: TJ138
01.10.2010
Kesksurve gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-255-07
T-255-07
Kaust: TJ139
01.10.2010
Kõrveküla-Lähte tee geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08G5105
08G5105
Kaust: GA140
01.10.2010
Veskilille kinnistu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1903
GEO 1903
Kaust: TJ143
01.10.2010
Esa Pekka Luukkala liitumisühenduse teostusjoonised
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPP
AT-301
AT-301
Kaust: TJ144
01.10.2010
Väike-Pilli ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-09-02
T-09-02
Kaust: TJ146
01.10.2010
Lähte spordihoone geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO 2929
GEO 2929
Kaust: GA147
01.10.2010
Laanese kü gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-003-07
T-003-07
Kaust: TJ148
01.10.2010
Taanieli 7 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO-19-10
GEO-19-10
Kaust: GA3
07.10.2010
Aadliku tn 4 ehitustelgede looduses tähistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB 30-2007
TMB 30-2007
Kaust: TJ7
07.10.2010
Narva mnt 134 KÜ kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
145-G
145-G
Kaust: GA9
07.10.2010
Vahi küla ringristmiku valgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-386-08
T-386-08
Kaust: TJ22
07.10.2010
Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Vahi tööstuspargist Tartu linnani
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-225-06
T-225-06
Kaust: TJ28
07.10.2010
Rio katastriüksus. Maxima kauplus. Veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-487-07
T-487-07
Kaust: TJ40
07.10.2010
Mõisa pst ja Tartu Vahi mnt ristmiku veetoru teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-239-07
T-239-07
Kaust: TJ41
07.10.2010
Keskuse tee 14 madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-396-08
T-396-08
Kaust: TJ47
07.10.2010
Põllu KÜ Elisa antennimasti elektrikaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ ELKER RMT
Tar-111-TM
Tar-111-TM
Kaust: TJ67
07.10.2010
Põllu KÜ geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-361-07
G-361-07
Kaust: GA70
07.10.2010
Omavenna kinnistu madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-374-08
T-374-08
Kaust: TJ86
07.10.2010
Väike-Niidu kinnistu liitumine elektrivõrguga. Madalpinge elektriõhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-065-08
T-065-08
Kaust: TJ134
07.10.2010
Leiti 2918 kirjet.