Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Savi tn 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ KG-Büroo
1049-22GEO
1049-22GEO 19.09.2022
Haava vkt 23 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1055-22GEO
1055-22GEO 19.09.2022
Pihlaka tn 15 elamu ehitus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KAGU GEODEESIA
22T077
22T077 22.09.2022
Kaupmehe 6 teede ja parklate teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1676/22
GPR1676/22 22.09.2022
Käänu tn. 6 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1676/22
GPR1676/22 26.09.2022
Vana-Kubja 6 ehit.geo.alus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-3393
ge-3393 26.09.2022
Konradi
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
470-2022
470-2022 26.09.2022
Pargi kinnistu maa-ala plaan tehnovõrkudega
Geodeetiline alusplaan
Tiit Ploompuu FIE
G-22-06
G-22-06 26.09.2022
Kaupmehe 6 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1677/22
GPR1677/22 26.09.2022
Kõrveringi tänava vee-, sademevee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-099-22
T-099-22 26.09.2022
Leetpõõsa 2 geoalus (täiendatud)
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2238GA
Tartu2238GA 28.09.2022
Vesilinnu tee 8
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
457-2022
457-2022 28.09.2022
Tartumaa Tartu vald Vahi küla Kaupmehe 6 valgustustrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
MTR Halduse OÜ
T994-22
T994-22 28.09.2022
Pärna kü osaline geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3547
GE-3547 28.09.2022
Lubjamäe vkt 19 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3463
GE-3463 28.09.2022
Kassi kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geomeister OÜ
22-G-1917
22-G-1917 29.09.2022
Adami tee, Kuusikunõlva ja Kuusikumetsa kinnistud ning lähiümbrus
Geodeetiline alusplaan (Teed ja platsid, Sadevesi)
OÜ ARMGAL
EGA-28/22
EGA-28/22 29.09.2022
Lagle, Sirrosjärve, Särje, Räägu ning Joorametsa, Jooranõmme ja Joorasalu kinnistute liitumised
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
22107T
22107T 30.09.2022
Tiigi tn 11a
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž)
Desmantes OÜ
T-9-2022
T-9-2022 03.10.2022
Kuusisoo 18 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
22G9044
22G9044 03.10.2022
Sojamaa keskus 8
Teostusmõõdistus (Vesi)
Metricus OÜ
22G9010
22G9010 04.10.2022
Pärna tn 5 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
21G
21G 04.10.2022
Vahe tee 3 Vasula küla geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-068-2022
Ge-068-2022 04.10.2022
Nurgatoa, Nõela küla
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geodeesia24
6760-22
6760-22 04.10.2022
Kõrveoja tn 7 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
OÜ GPK PARTNERID
G-098-22
G-098-22 05.10.2022
Kuusiku tee 4 (79403:002:0804) katastriüksuse geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
AABENEST OÜ
21164G
21164G 05.10.2022
Hardimetsa ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2265GA
Tartu2265GA 05.10.2022
Kuusisoo tee 16a osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-276
2022-276 05.10.2022
Enno katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-248
2022-248 05.10.2022
Rähni tn Raadil, Tartu vald
Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-143-22
GE-143-22 05.10.2022
Tuuliku tn 8 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8747
KE-8747 05.10.2022
Vahtra tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8733
KE-8733 05.10.2022
Kiriku tee 19
Geodeetiline alusplaan
OÜ Inseneribüroo STEIGER
22/4064
22/4064 05.10.2022
Keskuse tee tänava teostus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Geodeesia OÜ
GE-3529
GE-3529 05.10.2022
Keskuse tee vee- ja sadeveekanalisatsiooni torustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Vesi)
Metricus OÜ
22G8995
22G8995 10.10.2022
Rähni tn 5 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO5945_3
GEO5945_3 10.10.2022
Seedri kinnistu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6380
GEO6380 10.10.2022
Pargitaga kinnistu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6374
GEO6374 10.10.2022
Lehise, Soeküla
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
66-82-22
66-82-22 10.10.2022
Lepa, Maramaa ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG415
TG415 10.10.2022
Leisi kinnistu el
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
7472T
7472T 10.10.2022
Mõisatalli tn 12a ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8621-1
KE-8621-1 10.10.2022
Vana-Kubja tn 13 hoone vundamendi ja välistrasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge, Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6248
GEO6248 10.10.2022
Kõrveringi tn 18 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6330
GEO6330 10.10.2022
Pöialpoisi tn VK-trasside arendus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ Georeeper
TJ-070222
TJ-070222 10.10.2022
Keskuse tee L5 sadevee teo
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geodeesia OÜ
ge-3238
ge-3238 12.10.2022
Kuusisoo tee 23 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3420
GE-3420 12.10.2022
Jahikoja ehit.geo.alus.
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-3578
ge-3578 12.10.2022
Liiva tn 5 KÜ elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220406G3
220406G3 12.10.2022
Visuaali ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
Tartu Geodeesia OÜ
TG418
TG418 12.10.2022
Leiti 3267 kirjet.