Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
79403:002:1476 kü vee- ja kanalisatsiooni ühendus
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-195-14
GEO-195-14 06.11.2014
Narva mnt 173a (ERM) soojustrassi teostusmõõdistus.
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
M-063-14
M-063-14
Kaust: 19089
06.11.2014
Järve tn 10 VK teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GEOPARTNER OÜ
GEO 14-510
GEO 14-510 07.11.2014
Pärna geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-12
GEO-14-12 07.11.2014
Vedu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusgeodeetilised märkimistööd ja teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Muu)
Inseneribüroo REIB OÜ
TJ-9197T-1
TJ-9197T-1 10.11.2014
Pärna allee 11 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-272-14
V-272-14 18.11.2014
Savioja 6 kinnistu trasside teostus
Teostusmõõdistus (Gaas, Kanalisatsioon, Sadevesi)
Maainsener OÜ
GEO4435
GEO4435 18.11.2014
Väike-Pritsu kinnistu VK teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO4466
GEO4466 18.11.2014
Sidetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
Maainsener OÜ
GEI4467
GEI4467 18.11.2014
Puiestee 112a-Peetri tn-Roosi tn soojustrassi teostusmõõdistus.
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
M-038-14
M-038-14
Kaust: 19148
24.11.2014
Kärkna kergliiklustee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Muu)
Maainsener OÜ
GEO4383
GEO4383 26.11.2014
Mõisavälja 18 topo-geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
Inseneribüroo REIB OÜ
TT-3715T
TT-3715T 05.12.2014
Mõisa pst 30 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-285-14
G-285-14 09.12.2014
Ehitise vundamendi mahamärkimine
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Desmantes OÜ
S-8-2014
S-8-2014 09.12.2014
Vabriku tn 17 ja 19 geodeetiline maa-ala plaan
Geodeetiline alusplaan (Teed ja platsid, Gaas, Side, Kanalisatsioon, Sadevesi, Soojus, Tänavavalgustus, Vesi, Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge, Muu, Drenaaž)
Geomel OÜ
7314
7314 10.12.2014
Tartu vald Võibla küla. Ammeluha puhkeala geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G77/2014
G77/2014 11.12.2014
Raadi mõisapargi ning ERM-i lähiala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-178
14-G-178
Kaust: 19224D
12.12.2014
Kaupmehe 17/19 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
14G6801
14G6801 15.12.2014
Tartu vald Äksi alevik. Kaldaranna piirkonna geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G81/2014
G81/2014 15.12.2014
Puupaju kü
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
353-14
353-14 15.12.2014
Äksi tee 1,1a,3,3a kinnistute elektriliitumise geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-234/4
14-G-234/4 18.12.2014
Laanelinnu kinnistu elektriliitumise geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-234/2
14-G-234/2 18.12.2014
Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik Kärkna-Kobratu tee (42) ja Kõrveküla-Lähte tee (22210) ristmiku rekonstrueerimisprojekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA14048
GA14048 19.12.2014
Aasaveere geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-15
GEO-14-15 29.12.2014
Tartumaa Tartu vald Möllatsi küla Väike-Plaksi ja Uue-Plaksi KÜ
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-158-GA
Tartuv-158-GA 05.01.2015
Tartu-Lähte kergliiklustee Maramaa-Lähte lõigu teostusmõõdistamine
Geodeetiline alusplaan (Teed ja platsid, Sadevesi, Drenaaž)
5DEhitus OÜ
TJ 4-09.2014
TJ 4-09.2014 06.01.2015
Tartu maakond Tartu maakond Saadjärve küla ja Äksi alevik. Saadjärve mõisapargi geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G85/2014
G85/2014 10.01.2015
Mõisahärra 15 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-010-15
G-010-15 19.01.2015
Koidu tn 8 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4496
GEO4496 23.01.2015
Kubjaringi tn 12 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-243
15-G-243 28.01.2015
Mihkli
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
360-GEO15
360-GEO15 29.01.2015
Rähni tn 2 ja 4 veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
Geomeister OÜ
15-G-245
15-G-245 09.02.2015
Rähni põik 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
361-15GEO
361-15GEO 09.02.2015
Paruni tn 11 teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi, Drenaaž, Hoone vundament)
Desmantes OÜ
1-4vk-2014
1-4vk-2014 11.02.2015
Lähte - Äksi kergliiklustee
Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
02-15-GEO
02-15-GEO 16.02.2015
Rebasemäe kinnistu geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
15G6985
15G6985 18.02.2015
Mõisahärra 10 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GEOPARTNER OÜ
GEO 14-583
GEO 14-583 19.02.2015
Oru-Looritsa kinnistu elektriliitumise geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-251/3
15-G-251/3 26.02.2015
Vasula silla rekonstrueerimine
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-029-15
GEO-029-15 26.02.2015
Rähni tn 2 ja 4 eramute veevarustus ja kanalisatsioon
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ WeW
GEO-040-15
GEO-040-15 27.02.2015
Kubjaringi tn 51 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-160-GA
Tartuv-160-GA 27.02.2015
Tuule tn 6 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2015-011
2015-011 03.03.2015
Tartu vald Tila küla Koidu elamupiirkonna vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
15G6966
15G6966 03.03.2015
Tartu vald Vahi alevik Mõisavälja tänava lõigus Mõisa allee- Mõisavälja 11 kanalisatsioonitorustiku projekteerimine
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ WeW
GEO-020-15
GEO-020-15 04.03.2015
Sigala kinnistu tee ja parkla projekteerimine
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-037-15
GEO-037-15 11.03.2015
Pärna allee 17 ja 20 vesi, kanal, sadevesi
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ WeW
GEO-045-15
GEO-045-15 11.03.2015
Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik Linnu tn detailplaneeringuala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA15005
GA15005 23.03.2015
Mõisa pst 30 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-048-15
V-048-15 23.03.2015
Andre kinnistu elektriliitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AS Connecto Eesti
5774T
5774T 24.03.2015
Möllatsi regulaatorjaama elektrikaabel
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AS Connecto Eesti
5772T
5772T 24.03.2015
Leiti 3431 kirjet.