Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
79403:002:1476 kü vee- ja kanalisatsiooni ühendus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-195-14
GEO-195-14 06.11.2014
Narva mnt 173a (ERM) soojustrassi teostusmõõdistus.
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
M-063-14
M-063-14
Kaust: 19089
06.11.2014
Järve tn 10 VK teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 14-510
GEO 14-510 07.11.2014
Pärna geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-12
GEO-14-12 07.11.2014
Vedu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusgeodeetilised märkimistööd ja teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9197T-1
TJ-9197T-1 10.11.2014
Pärna allee 11 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-272-14
V-272-14 18.11.2014
Savioja 6 kinnistu trasside teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4435
GEO4435 18.11.2014
Väike-Pritsu kinnistu VK teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4466
GEO4466 18.11.2014
Sidetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEI4467
GEI4467 18.11.2014
Puiestee 112a-Peetri tn-Roosi tn soojustrassi teostusmõõdistus.
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
M-038-14
M-038-14
Kaust: 19148
24.11.2014
Kärkna kergliiklustee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4383
GEO4383 26.11.2014
Mõisavälja 18 topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3715T
TT-3715T 05.12.2014
Mõisa pst 30 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-285-14
G-285-14 09.12.2014
Ehitise vundamendi mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
S-8-2014
S-8-2014 09.12.2014
Vabriku tn 17 ja 19 geodeetiline maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geomel OÜ
7314
7314 10.12.2014
Tartu vald Võibla küla. Ammeluha puhkeala geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G77/2014
G77/2014 11.12.2014
Raadi mõisapargi ning ERM-i lähiala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-178
14-G-178
Kaust: 19224D
12.12.2014
Kaupmehe 17/19 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
14G6801
14G6801 15.12.2014
Tartu vald Äksi alevik. Kaldaranna piirkonna geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G81/2014
G81/2014 15.12.2014
Puupaju kü
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
353-14
353-14 15.12.2014
Äksi tee 1,1a,3,3a kinnistute elektriliitumise geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-234/4
14-G-234/4 18.12.2014
Laanelinnu kinnistu elektriliitumise geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-234/2
14-G-234/2 18.12.2014
Tartu maakond, Tartu vald, Vasula alevik Kärkna-Kobratu tee (42) ja Kõrveküla-Lähte tee (22210) ristmiku rekonstrueerimisprojekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA14048
GA14048 19.12.2014
Aasaveere geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-15
GEO-14-15 29.12.2014
Tartumaa Tartu vald Möllatsi küla Väike-Plaksi ja Uue-Plaksi KÜ
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-158-GA
Tartuv-158-GA 05.01.2015
Tartu-Lähte kergliiklustee Maramaa-Lähte lõigu teostusmõõdistamine
 • Geodeetiline alusplaan
5DEhitus OÜ
TJ 4-09.2014
TJ 4-09.2014 06.01.2015
Tartu maakond Tartu maakond Saadjärve küla ja Äksi alevik. Saadjärve mõisapargi geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G85/2014
G85/2014 10.01.2015
Mõisahärra 15 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-010-15
G-010-15 19.01.2015
Koidu tn 8 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4496
GEO4496 23.01.2015
Kubjaringi tn 12 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-243
15-G-243 28.01.2015
Mihkli
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
360-GEO15
360-GEO15 29.01.2015
Rähni tn 2 ja 4 veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
15-G-245
15-G-245 09.02.2015
Rähni põik 6 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
361-15GEO
361-15GEO 09.02.2015
Paruni tn 11 teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
1-4vk-2014
1-4vk-2014 11.02.2015
Lähte - Äksi kergliiklustee
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
02-15-GEO
02-15-GEO 16.02.2015
Rebasemäe kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
15G6985
15G6985 18.02.2015
Mõisahärra 10 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 14-583
GEO 14-583 19.02.2015
Oru-Looritsa kinnistu elektriliitumise geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-251/3
15-G-251/3 26.02.2015
Vasula silla rekonstrueerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-029-15
GEO-029-15 26.02.2015
Rähni tn 2 ja 4 eramute veevarustus ja kanalisatsioon
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-040-15
GEO-040-15 27.02.2015
Kubjaringi tn 51 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-160-GA
Tartuv-160-GA 27.02.2015
Tuule tn 6 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2015-011
2015-011 03.03.2015
Tartu vald Tila küla Koidu elamupiirkonna vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku teostus
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
15G6966
15G6966 03.03.2015
Tartu vald Vahi alevik Mõisavälja tänava lõigus Mõisa allee- Mõisavälja 11 kanalisatsioonitorustiku projekteerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-020-15
GEO-020-15 04.03.2015
Sigala kinnistu tee ja parkla projekteerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-037-15
GEO-037-15 11.03.2015
Pärna allee 17 ja 20 vesi, kanal, sadevesi
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-045-15
GEO-045-15 11.03.2015
Tartu maakond, Tartu vald, Kõrveküla alevik Linnu tn detailplaneeringuala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA15005
GA15005 23.03.2015
Mõisa pst 30 vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-048-15
V-048-15 23.03.2015
Andre kinnistu elektriliitumine
 • Teostusmõõdistus
AS Connecto Eesti
5774T
5774T 24.03.2015
Möllatsi regulaatorjaama elektrikaabel
 • Teostusmõõdistus
AS Connecto Eesti
5772T
5772T 24.03.2015
Leiti 2913 kirjet.