Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tammistu peremaja sokli teostus
 • Teostusmõõdistus
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
1930-20
1930-20 10.09.2021
Tartu vald Tartu linn Raadi päikesejaama korgepingekaabel
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
6111G
6111G 10.09.2021
Kalevipoja veetrassi teostus
 • Teostusmõõdistus
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8607-1
KE-8607-1 10.09.2021
Tartu vald, Tila küla, Kobrulehe (79403:002:0802) Päikesepargi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
W VARA OÜ
GD21171
GD21171 10.09.2021
Pikapõllu katastriüksuse osaline geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2021-213
2021-213 09.09.2021
Pihlaka tn 7
 • Teostusmõõdistus
OÜ KG-Büroo
898-21TEO
898-21TEO 09.09.2021
Pihlaka tn 7
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
897-21GEO
897-21GEO 09.09.2021
Tartumaa Tartu vald Estakaadi tn Hanza elektritrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T813-21
T813-21 07.09.2021
Kõrve põik 1 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2021-086
2021-086 31.08.2021
Väike-Luke (77301:002:2190) maa-ala geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geo S.T.
22M1017
22M1017 31.08.2021
Karukella tn 6 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
895-21GEO
895-21GEO 31.08.2021
Saadjärve gaasitrassi topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-5828T
TT-5828T 31.08.2021
Tartu valla mänguväljakute projekt
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-134/4-21
GEO-134/4-21 30.08.2021
Tartu valla mänguväljakute projekt
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-134/2-21
GEO-134/2-21 30.08.2021
Tartu valla mänguväljakute projekt
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO134/1-21
GEO134/1-21 30.08.2021
Tartu valla mänguväljakute projekt
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-134/3-21
GEO-134/3-21 30.08.2021
Lähte tee 5 Vasula alevik geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2126GA
Tartu2126GA 30.08.2021
Pihlaka tn. 9 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1568/21
GPR1568/21 30.08.2021
Oru kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maido Konks FIE
MK-067/20
MK-067/20 30.08.2021
Rähni tänav L3 sadevee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KG-Büroo
893-21TEO
893-21TEO 30.08.2021
Ermi tee ja mänguväljaku välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1566/21
GPR1566/21 30.08.2021
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla alevik Vana-Kubja tn 10 vee-ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T816-21
T816-21 30.08.2021
Tiigi tn 11a kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
TÖÖ NR. EGA-11/21
TÖÖ NR. EGA-11/21 30.08.2021
Kaupmehe 16 ja Kaupmehe 14 vahelise kõnnitee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1564/21
GPR1564/21 30.08.2021
Hariduse põik 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ GPK PARTNERID
G-224-21
G-224-21 30.08.2021
Lauritsa geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
ge-2823
ge-2823 30.08.2021
Hariduse põik 2 vee- ja reoveetorustiku ning madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-223-21
T-223-21 30.08.2021
Koidu tn 27 ehitusjärgne geoalus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2814
GE-2814 30.08.2021
Juure osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-54
GEO-21-54 26.08.2021
Linnu tn 16 ehitusjärgne geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2415
GE-2415 17.08.2021
Raadiraja 18-28 haljastuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2809
GE-2809 17.08.2021
Kaupluse kü ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2843
GE-2843 17.08.2021
Lohumäe kü vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2796
GE-2796 17.08.2021
Postijaama kü vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2795
GE-2795 17.08.2021
Heinma kü puurkaevu ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2794
GE-2794 17.08.2021
Tartu maakonnas, Tartu vallas, Tila külas ehitatud Ermi tee ja mänguväljaku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1563/21
GPR1563/21 12.08.2021
Metsavitsa tn 5
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2068-21
2068-21 12.08.2021
Raadiraja 28 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8631
20G8631 12.08.2021
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla alevik, Kooli tn kaablitrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T818-21
T818-21 12.08.2021
Arvo kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-129-21
GEO-129-21 12.08.2021
Astelpaju tn 12 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-041-2021
Ge-041-2021 12.08.2021
Rääbise tn 8
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-051-2021
Ge-051-2021 12.08.2021
Luige kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-016-2021
Ge-016-2021 12.08.2021
Rähni tn vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
21G8646
21G8646 12.08.2021
Vabriku 3d ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ GPK PARTNERID
G-203-21
G-203-21 10.08.2021
Krindali
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
281-2021
281-2021 10.08.2021
Nõlvakaare bussitaskute teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1561/21
GPR1561/21 10.08.2021
Valla katastriüksuse osalise maa-ala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-073-21
G-073-21 10.08.2021
Tartumaa optika
 • Geodeetiline alusplaan
AAMOS ATLAS OÜ
045-G-21
045-G-21 10.08.2021
Kasesalu kanali teostus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
501-21
501-21 10.08.2021
Leiti 2047 kirjet.