Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tartu vald Vesneri küla Ees-Uku geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu 3/18GA
Tartu 3/18GA 26.04.2018
Kaupmehe 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1329
GPR1329 26.04.2018
Haava tn 2 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5080
GEO5080 24.04.2018
Vasula tee 11
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1278
GE-1278 23.04.2018
Vasula tee 12 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
555-18GEO
555-18GEO 19.04.2018
Metsaveere tee 6 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-057-18
GEO-057-18 18.04.2018
Tartumaa Tartu vald Vahi alevik Savioja tn 1 sidetrassiga liitumise teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
MTR Halduse OÜ
T439-18
T439-18 17.04.2018
Palalinna tn 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-18-11
GEO-18-11 16.04.2018
Taga-Uku.TM137
Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
TM137
TM137 13.04.2018
Kolmnurga katastriüksuse ja lähiala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-390-17
G-390-17 12.04.2018
Kaasiku tn 8 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
554-18GEO
554-18GEO 11.04.2018
Kuusikuveere geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1280
GE-1280 05.04.2018
Ikodor AS krundi geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-031-18
GEO-031-18 04.04.2018
Ivandi 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-18-06
GEO-18-06 03.04.2018
Nõlvakaare tn kuni Mõisapiiri tn geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
17-G-645
17-G-645 02.04.2018
Stardiraja (Asfalditehas)
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
162-2017
162-2017 02.04.2018
Aniisi tn 5 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-040-2018
Ge-040-2018 02.04.2018
Mõisa pst 12 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1309
GE-1309 27.03.2018
Aiandi tn 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1311
GE-1311 27.03.2018
Sireli tn 1
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ Kirjanurk
1736T
1736T 21.03.2018
Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla. Kõrtsimäe katastriüksuse (79402:001:0376) geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA18010
GA18010 19.03.2018
Raadiraja - Kõnnitee geodeetiline alusplaan.
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
90G16
90G16 16.03.2018
Vasula tee 4 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-052-18
GEO-052-18 16.03.2018
Väike-Nõmme tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
548-18GEO
548-18GEO 15.03.2018
Tartu vald, Tila küla, Koiduvahe tn 6
Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1657G
1657G 13.03.2018
Vorbuse küla, Emajõe ületuse FOK teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
AS Connecto Eesti
T-52
T-52
Kaust: Tähtvere AKP
01.03.2018
Mõisatamme tn 30 vee-kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
18-G-752
18-G-752 28.02.2018
Sillaotsa tee veetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Vesi)
GeoNik OÜ
Gt-210-2014
Gt-210-2014 20.02.2018
Silikaadi 10 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1285
GE-1285 19.02.2018
Savi tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-024-18
G-024-18 14.02.2018
Tartu Graanul KAJ alajaama maakaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 17-1025
GEO 17-1025 13.02.2018
ERMi sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geomeister OÜ
18-G-753
18-G-753 09.02.2018
Koidu tn 8 trass teos
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO4993
GEO4993 06.02.2018
Vasula tee 9 osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2018-005
2018-005 05.02.2018
Sillaotsa tn 2, 4 detailplaneeing
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-016-18
GEO-016-18 02.02.2018
Tartu vald, Tila küla, Koiduvahe tn 6
Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1657G
1657G 01.02.2018
110 kV Tartu-Saarde õhuliini L157 mastide nr 54 ja 55 teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Enersense AS
18002T
18002T
Kaust: 22756D
29.01.2018
Rähni tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-066-2017
Ge-066-2017 23.01.2018
Koidu ja Koidukiire ristmiku geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1270/1
GE-1270/1 18.01.2018
Kaare tn 2 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-289
2017-289 16.01.2018
Tehnoringi tee 33 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1273
GE-1273 09.01.2018
Pärna-Vahi 15 kV fiidri rekonstrueerimine
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO159_11-17
TEO159_11-17 08.01.2018
Koidutähe tn 8 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO178_11-17
TEO178_11-17 08.01.2018
Somba maaüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-247
2017-247 05.01.2018
Tartu mk, Tartu v, Tila k, Arbuse drenaazi- ja sadeveekanalisatsioonitorustike teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
Metricus OÜ
17G7928
17G7928 04.01.2018
Savioja tn 1 ja 3 vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
17-G-734
17-G-734 04.01.2018
Vahi tn, Vahi küla, Motora 266:(Ülejõe) F3 nõuetekohasuse tagamise geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
1626G
1626G
Kaust: 22699D
04.01.2018
Rähni põik 4a vun. teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-1256
GE-1256 29.12.2017
Kubjaringi tn 52 vee-, kanalisatsiooni-, sidetorustike ja elektrikaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-1269
GE-1269 29.12.2017
Raadimõisa tn jalgtee (lõigus Vahi tn - Raadimõisa tn)
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ WeW
GEO-267-17
GEO-267-17
Kaust: 22659D
27.12.2017
Leiti 3184 kirjet.