Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Parkla tee 1
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
2-5-2022
2-5-2022 19.07.2022
Hüdrandi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
1H-3-2022
1H-3-2022 19.07.2022
Vildi
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
237-2022
237-2022 19.07.2022
Vääniku ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8661
KE-8661 19.07.2022
Pihlaka tn 9 VK-torustiku teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11969T
TJ-11969T 19.07.2022
Käänu tn 8 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-141
2022-141 19.07.2022
Tartu vald Valgma küla sidelahendus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Kirjanurk
8037T
8037T 19.07.2022
Voldi tee 10 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11963T
TJ-11963T 19.07.2022
Nõlvakaare 8 elektri, side, tänavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2899
GEO 22-2899 19.07.2022
Pajulombi katastriüksuse õueala geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-137
2022-137 19.07.2022
Maarja saekaater KÜ, teraviljalao ehitusjärgne mõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5729
GEO5729 19.07.2022
Piiri küla geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
22-G-1812
22-G-1812 19.07.2022
Käänu tn 20 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-131
2022-131 18.07.2022
Vahi tee 9 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117_2
GEO6117_2 18.07.2022
Käänu 1 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-6
GE-3187-6 18.07.2022
Käänu 3 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-5
GE-3187-5 18.07.2022
Käänu 5 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-4
GE-3187-4 18.07.2022
Käänu 7 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-3
GE-3187-3 18.07.2022
Käänu 9 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-2
GE-3187-2 18.07.2022
Käänu 11 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3187-1
GE-3187-1 18.07.2022
Punniksaare, Haava küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
6119-22
6119-22 18.07.2022
Nurme, Möllatsi küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
947-22
947-22 18.07.2022
Polska, Väägvere küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
946-22
946-22 18.07.2022
Väike-Luke, Voldi küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
938-22
938-22 18.07.2022
Vahtrapuu, Vasula küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
937-22
937-22 18.07.2022
Tartu vald Võibla küla Hundi kü hoone ja tuletõrje veevõtu koha ehitusjärgne mõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Kirjanurk
7553G
7553G 18.07.2022
Räni tn pumpla elektrikaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
22G9834
22G9834 18.07.2022
Tartu valla kergliiklusteed. Osa 3 (Vasula, Vedu, Lähte, Tabivere) topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-6209T
TT-6209T 18.07.2022
Haava vkt 13
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
999-22GEO
999-22GEO 18.07.2022
Aadliku 11 ehitusjärgne geoaluis
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2609/4
GE-2609/4 18.07.2022
Malli tn veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-3301
GE-3301 18.07.2022
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla alevik Inglismäe silohoidla elektriliitumise teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T924-22
T924-22 18.07.2022
Roosilla tee 8 hoone vundamendi välisnurkade teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5085_27
GEO5085_27 18.07.2022
Roosilla tee 8 reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5085_26
GEO5085_26 18.07.2022
Vahi tee 9, HUUM tootmishoone sokli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117_1
GEO6117_1 18.07.2022
Metsa tn 4 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1818
22-G-1818 18.07.2022
Kase tn 15 ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus - täiendatud
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2202GA
Tartu2202GA 18.07.2022
Mulderi kinnistu ehitusjärgne topoplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11587T
TJ-11587T 18.07.2022
Tartu maakond Tartu vald Lähte Ühisgümnaasiumi sideühendu
 • Teostusmõõdistus
OÜ Kirjanurk
6694T
6694T 18.07.2022
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla lasteaia sidetrassi projekteerimiseks geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
MTR Halduse OÜ
G879-21
G879-21 18.07.2022
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla Rähni tn 9 elektritrassiga liitumise teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T870-21
T870-21 18.07.2022
Tartu linn Vahi tänava Telia sidevorgu parendus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
7791G
7791G 18.07.2022
Astelpaju tn 6 kinnistu ja lähiümbruse topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-7/22
EGA-7/22 18.07.2022
Tartu Graanul AS Pelleti PEJ liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2963
GEO 22-2963 18.07.2022
Tila küla, Koidu põik 9 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
22G8914
22G8914 18.07.2022
Laine kü ehitusjärgne geoalus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoNik OÜ
Ge-025-2022
Ge-025-2022 18.07.2022
Pargi põik 10 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-081-22
G-081-22 18.07.2022
Roosilla tee 15 ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO5085_19
GEO5085_19 18.07.2022
Tartu valla kergliiklusteede lisamõõdistus GA, Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2271-22
2271-22 18.07.2022
Roosilla tee 13 ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO5085_18
GEO5085_18 18.07.2022
Leiti 2721 kirjet.