Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tartumaa Tartu vald Võibla küla Piiri kinnistu Biopuhasti teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T855-21
T855-21 04.01.2022
Ignatsi KÜ geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1589/21
GPR1589/21 04.01.2022
Tuuliku tn 8
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Hades Geodeesia
3264
3264 04.01.2022
Kuldvihma pst 8, Vahi alevik Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ A-PROJEKT
T-08-20
T-08-20 04.01.2022
Koidu 16
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia partner OÜ
607-21
607-21 04.01.2022
Käänu tee 11 geo.alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
ge-2929
ge-2929 04.01.2022
Oru kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2558
GEO 21-2558 04.01.2022
Ojaääre tn 2,4,6,8 kinnistute el. liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2659
GEO 21-2659 04.01.2022
Alevi 13 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2970
GE-2970 04.01.2022
Kärneri kü osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2969
GE-2969 04.01.2022
Rahinge küla, Tuuleniidu tee 2 topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-6047T
TT-6047T 04.01.2022
Tartu vald, Voldi 110 kV alajaama topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-5844T
TT-5844T 04.01.2022
Vedu küla, Pääsukese kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
21G8781
21G8781 04.01.2022
Haava vkt 1 krundi ja lähiala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeet OÜ
G2119
G2119 04.01.2022
Tartu valla bussipeatuste topo
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Inseneribüroo STEIGER
21/3429
21/3429 03.01.2022
Üla-Kibali geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Mäger Poegadega OÜ
MP643/21G
MP643/21G 29.12.2021
Käänaku kinnistu elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
210930G3
210930G3 29.12.2021
Lehe kinnistu elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
210930G2
210930G2 29.12.2021
Karikakra kinnistu elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
210917G1
210917G1 29.12.2021
Raadiraja tn 30 ja Ermi tn 19 side, elekter, välisvalgustus teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6423
GEO6423 29.12.2021
Lähte terviseradade lumetootmise veetorustiku projekt. Veetorustiku teostusmõõdistus.
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM21047
TM21047 29.12.2021
Jäägri farm ja Mari farm
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
931-21GEO
931-21GEO 29.12.2021
Annuka farm
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
560-2021
560-2021 29.12.2021
Nõmmiku 34 GA, Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
Sirkel & Mall Geodeesia OÜ
2125-21
2125-21 29.12.2021
Nurme kü ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2116GA
Tartu2116GA 29.12.2021
Juhani kü ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoNik OÜ
Ge-101-2021
Ge-101-2021 29.12.2021
Linnu tn 10
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
404-2021
404-2021 29.12.2021
Väike-Aasa
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
452-2021
452-2021 29.12.2021
Taaramäe tn 3
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
456-2021
456-2021 29.12.2021
Vasula tee 23
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
191-2021
191-2021 29.12.2021
Ahvioja kinnistu gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11773T
TJ-11773T 29.12.2021
Rähni tn 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ GPK PARTNERID
G-304-21
G-304-21 29.12.2021
Tabivere aleviku Käänaku kinnistu vee- ja kanalisatsiooni ühendustorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geoweb OÜ
TM21049
TM21049 22.12.2021
Mesilinnu tn 9 ja 11 geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2710
GE-2710 22.12.2021
Suve kinnistu aiamaja teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Enersense AS
KPG2119
KPG2119 22.12.2021
Kõrveküla mänguväljaku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-170-
GEO-170- 22.12.2021
Koidu tn 7 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-62
GEO-21-62 22.12.2021
Hariduse põik 1
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KAGU GEODEESIA
21T116
21T116 22.12.2021
Hariduse tn 9
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KAGU GEODEESIA
21T072
21T072 22.12.2021
Lootuse K teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
6-9-2021
6-9-2021 22.12.2021
Kase kü geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoNik OÜ
Ge-092-2021
Ge-092-2021 22.12.2021
Aroonia tn 10 ehitus järgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoNik OÜ
Ge-088-2021
Ge-088-2021 22.12.2021
Välja kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1702
21-G-1702 22.12.2021
Väike-Oru kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1699
21-G-1699 22.12.2021
Kõrveküla Kooli tn ja Lasteaia tn asfaltkate
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-133/1-21
GEO-133/1-21 22.12.2021
Kõrveküla alevik, Sopaku geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
21G8735
21G8735 22.12.2021
Nurme geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8632
KE-8632 22.12.2021
Lootuse geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG202
TG202 22.12.2021
Savioja tn 8 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-178-21
G-178-21 22.12.2021
Ausamba KÜ valgustuse el. liitumise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2602
GEO 21-2602 22.12.2021
Leiti 2353 kirjet.