Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Tartu maakond, Tartu vald, Puhtaleiva küla. Kõrtsimäe katastriüksuse (79402:001:0376) geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA18010
GA18010 19.03.2018
Raadiraja - Kõnnitee geodeetiline alusplaan.
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
90G16
90G16 16.03.2018
Vasula tee 4 geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-052-18
GEO-052-18 16.03.2018
Väike-Nõmme tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
548-18GEO
548-18GEO 15.03.2018
Tartu vald, Tila küla, Koiduvahe tn 6
Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1657G
1657G 13.03.2018
Vorbuse küla, Emajõe ületuse FOK teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
AS Connecto Eesti
T-52
T-52
Kaust: Tähtvere AKP
01.03.2018
Mõisatamme tn 30 vee-kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
18-G-752
18-G-752 28.02.2018
Sillaotsa tee veetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Vesi)
GeoNik OÜ
Gt-210-2014
Gt-210-2014 20.02.2018
Silikaadi 10 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1285
GE-1285 19.02.2018
Savi tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-024-18
G-024-18 14.02.2018
Tartu Graanul KAJ alajaama maakaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 17-1025
GEO 17-1025 13.02.2018
ERMi sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geomeister OÜ
18-G-753
18-G-753 09.02.2018
Koidu tn 8 trass teos
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO4993
GEO4993 06.02.2018
Vasula tee 9 osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2018-005
2018-005 05.02.2018
Sillaotsa tn 2, 4 detailplaneeing
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-016-18
GEO-016-18 02.02.2018
Tartu vald, Tila küla, Koiduvahe tn 6
Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1657G
1657G 01.02.2018
110 kV Tartu-Saarde õhuliini L157 mastide nr 54 ja 55 teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Enersense AS
18002T
18002T
Kaust: 22756D
29.01.2018
Rähni tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-066-2017
Ge-066-2017 23.01.2018
Koidu ja Koidukiire ristmiku geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1270/1
GE-1270/1 18.01.2018
Kaare tn 2 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-289
2017-289 16.01.2018
Tehnoringi tee 33 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1273
GE-1273 09.01.2018
Pärna-Vahi 15 kV fiidri rekonstrueerimine
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO159_11-17
TEO159_11-17 08.01.2018
Koidutähe tn 8 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO178_11-17
TEO178_11-17 08.01.2018
Somba maaüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2017-247
2017-247 05.01.2018
Tartu mk, Tartu v, Tila k, Arbuse drenaazi- ja sadeveekanalisatsioonitorustike teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
Metricus OÜ
17G7928
17G7928 04.01.2018
Savioja tn 1 ja 3 vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
17-G-734
17-G-734 04.01.2018
Vahi tn, Vahi küla, Motora 266:(Ülejõe) F3 nõuetekohasuse tagamise geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
1626G
1626G
Kaust: 22699D
04.01.2018
Rähni põik 4a vun. teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-1256
GE-1256 29.12.2017
Kubjaringi tn 52 vee-, kanalisatsiooni-, sidetorustike ja elektrikaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-1269
GE-1269 29.12.2017
Raadimõisa tn jalgtee (lõigus Vahi tn - Raadimõisa tn)
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ WeW
GEO-267-17
GEO-267-17
Kaust: 22659D
27.12.2017
Koidu ja Koiduvahe ristmiku geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1270
GE-1270 22.12.2017
Kaupmehe tn jalgteed
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ WeW
GEO-267-17
GEO-267-17 21.12.2017
Tartumaa Tartu vald Vahi alevik Mõisatorni tn 3 sidetrassi teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side)
MTR Halduse OÜ
T397-17
T397-17 20.12.2017
Tartu mk, Tartu v, Salu küla geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
17G7956
17G7956 19.12.2017
Sirkli tn 2 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5006
GEO5006 18.12.2017
TOCI Tootmishoone juurdeehituse vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Geodeesia OÜ
GE-1033/1
GE-1033/1 18.12.2017
Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 9,7-10,4 asuva lõigu põhiprojekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA17040
GA17040 16.12.2017
Arbuse puidutööstushoone juurdeehitise vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-207-17
V-207-17 15.12.2017
Mõisajärve tn 4 teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge, Hoone vundament)
Desmantes OÜ
TV-12_2017
TV-12_2017 12.12.2017
Tartu vald, Vahi alevik, Mõisavälja tn 24
Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1603G
1603G 12.12.2017
Laanelille 3,5,6,7,8,10,12 liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO151_10-17
TEO151_10-17 12.12.2017
Vahi alevik Mõisatamme 14 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-196-GA
Tartuv-196-GA 12.12.2017
Rähni 1 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1130-1
GE-1130-1 11.12.2017
Vahipargi tn elektriprojekti IL4772 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
17-G-728
17-G-728 11.12.2017
Lähte Äksi kergliiklustee
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Elekter madalpinge)
OÜ WeW
GEO-162-17
GEO-162-17 11.12.2017
Kadaka tn 2 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Lähte alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO191_12-17
TEO191_12-17 08.12.2017
Rähni tn 8 ja 11 kinnistute liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO190_12-17
TEO190_12-17 07.12.2017
Raadiraja tn kaugküttetrassi teostusmõõdistus.
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
107G17
107G17 04.12.2017
Tila küla Nõlvakaare tänava geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartuv-197-GA
Tartuv-197-GA 04.12.2017
Vana-Kubja tee geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
17-G-723
17-G-723 01.12.2017
Leiti 3264 kirjet.