Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Savimäe tn 13 tootmishoone maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-113-07
V-113-07
Kaust: TJ174
08.10.2010
Vambola kü gaasitrassiga liitumine
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-221-07
T-221-07
Kaust: TJ173
08.10.2010
Väike-Ristiku kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-300-07
G-300-07
Kaust: GA172
08.10.2010
Kõrveküla asula 0.4kV õhuliinide rekonstrueerimise teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
22K132
22K132
Kaust: TJ171
08.10.2010
T-3 Jõhvi-Tartu-Valga (Aovere-Vahi) sidekaabli teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
T-7
T-7
Kaust: TJ170
08.10.2010
Vee ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-512
G-512
Kaust: TJ169
08.10.2010
Tagajüri, Kangro, Ees-Marguse, Marguse ja Uus-Rähni kü maa-ala plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
G-229
G-229
Kaust: GA168
08.10.2010
Koidu kü kanalisatsiooni- ja veetrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-483
G-483
Kaust: TJ167
08.10.2010
Luhavahi kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-048/06
TJ-048/06
Kaust: TJ163
08.10.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4256
04G4256
Kaust: TJ159
07.10.2010
Ain Sillamäe liitumisühenduse elektrivarustus. Õhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-029-03
1.3-029-03
Kaust: TJ156
07.10.2010
Luigepesa kinnistu elektrikaabliga liitumine. Maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-069-07
T-069-07
Kaust: TJ152
07.10.2010
Metsataga kinnistu liitumisühendus
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
TJ-006/07
TJ-006/07
Kaust: TJ141
07.10.2010
Väike-Niidu kinnistu liitumine elektrivõrguga. Madalpinge elektriõhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-065-08
T-065-08
Kaust: TJ134
07.10.2010
Omavenna kinnistu madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-374-08
T-374-08
Kaust: TJ86
07.10.2010
Põllu KÜ geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-361-07
G-361-07
Kaust: GA70
07.10.2010
Põllu KÜ Elisa antennimasti elektrikaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ ELKER RMT
Tar-111-TM
Tar-111-TM
Kaust: TJ67
07.10.2010
Keskuse tee 14 madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-396-08
T-396-08
Kaust: TJ47
07.10.2010
Mõisa pst ja Tartu Vahi mnt ristmiku veetoru teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-239-07
T-239-07
Kaust: TJ41
07.10.2010
Rio katastriüksus. Maxima kauplus. Veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-487-07
T-487-07
Kaust: TJ40
07.10.2010
Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Vahi tööstuspargist Tartu linnani
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-225-06
T-225-06
Kaust: TJ28
07.10.2010
Vahi küla ringristmiku valgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-386-08
T-386-08
Kaust: TJ22
07.10.2010
Narva mnt 134 KÜ kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
145-G
145-G
Kaust: GA9
07.10.2010
Aadliku tn 4 ehitustelgede looduses tähistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB 30-2007
TMB 30-2007
Kaust: TJ7
07.10.2010
Taanieli 7 geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO-19-10
GEO-19-10
Kaust: GA3
07.10.2010
Laanese kü gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-003-07
T-003-07
Kaust: TJ148
01.10.2010
Lähte spordihoone geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO 2929
GEO 2929
Kaust: GA147
01.10.2010
Väike-Pilli ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-09-02
T-09-02
Kaust: TJ146
01.10.2010
Esa Pekka Luukkala liitumisühenduse teostusjoonised
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPP
AT-301
AT-301
Kaust: TJ144
01.10.2010
Veskilille kinnistu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1903
GEO 1903
Kaust: TJ143
01.10.2010
Kõrveküla-Lähte tee geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08G5105
08G5105
Kaust: GA140
01.10.2010
Kesksurve gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-255-07
T-255-07
Kaust: TJ139
01.10.2010
Äksi 4 välisgaasitrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-6230T
TJ-6230T
Kaust: TJ138
01.10.2010
Äksi kalmistu ja Saadjärve vahelise ala geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-087-08
GEO-087-08
Kaust: GA137
01.10.2010
Aadliku tn 8 elamu ehitustelgede mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07048
TM07048
Kaust: TJ133
01.10.2010
Uus-Kubja elamurajooni tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07030
TM07030
Kaust: TJ132
01.10.2010
Tüürimehe 3 vee- ja kanalisatsioonitorustike majaühenduste teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06044
TM06044
Kaust: TJ131
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Tänavavalgustuskaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ130
01.10.2010
Raadi põhitee I etapp. Vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06027
TM06027
Kaust: TJ129
01.10.2010
Mõisavälja 8 veevarustuse ja –kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05040
TM05040
Kaust: TJ128
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ127
01.10.2010
Kubjaringi ja Kubjaringi põik tänavate VK torustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM05031
TM05031
Kaust: TJ126
01.10.2010
Marguse, Tagajüri ja Uus-Rähni maaüksuste teed ning tehnovõrgud.  II osa: Veevarustus, kanalisatsioon ja drenaaž. Ehitusprojektiga kavandatud kraavi kontrollmõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA09021
GA09021
Kaust: GA125
01.10.2010
Kandsa ja Käki kinnistute vahelise veetorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA08059
GA08059
Kaust: GA124
01.10.2010
Kõrveküla vee- ja kanalisatsioonitorustike projekti III etapi geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA08053
GA08053
Kaust: GA123
01.10.2010
Väike-Kubja ja Kubja põik tänavate geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07036
GA07036
Kaust: GA122
01.10.2010
Tila küla osalise tänavate ja tehnovõrkude projekti geodeetilise alusplaani II etapp
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07031
GA07031
Kaust: GA121
30.09.2010
Tila küla ja Kõrveküla aleviku teede ja tehnovõrkude projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07019
GA07019
Kaust: GA120
30.09.2010
Vahi Tööstuspargi sademevee eesvoolutorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA07003
GA07003
Kaust: GA119
30.09.2010
Raja ja Mõisanurme kinnistutele projekteeritavate tänavate maa-alade geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05042
GA05042
Kaust: GA118
30.09.2010
Leiti 2913 kirjet.