Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Väike-Kubja ja Kubja põik tänavate geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07036
GA07036
Kaust: GA122
01.10.2010
Tila küla osalise tänavate ja tehnovõrkude projekti geodeetilise alusplaani II etapp
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07031
GA07031
Kaust: GA121
30.09.2010
Tila küla ja Kõrveküla aleviku teede ja tehnovõrkude projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07019
GA07019
Kaust: GA120
30.09.2010
Vahi Tööstuspargi sademevee eesvoolutorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA07003
GA07003
Kaust: GA119
30.09.2010
Raja ja Mõisanurme kinnistutele projekteeritavate tänavate maa-alade geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05042
GA05042
Kaust: GA118
30.09.2010
Vahi tööstuspargi veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05021
GA05021
Kaust: GA117
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan Mario ja Savimäe kinnistutele tee projekteerimiseks
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05020
GA05020
Kaust: GA116
30.09.2010
Raadimõisa kraavi geodeetiline alusplaan lõigus Jõhvi-Tartu-Valga mnt. – Vasula tee
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05019
GA05019
Kaust: GA115
30.09.2010
Mario ja Savimäe kinnistute sidevarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04037
GA04037
Kaust: GA114
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan tänavate projekteerimiseks Mario ja Savimäe kinnistutele
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04023
GA04023
Kaust: GA113
30.09.2010
Geodeetiline alusplaan sademeveekanalisatsiooni eesvoolu ja kanalisatsiooniühenduse projekteerimiseks Metsa kinnistule
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA04019
GA04019
Kaust: GA112
30.09.2010
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
07G4994
07G4994
Kaust: GA111
30.09.2010
Pärna-Kõrveküla 15kv fiidri Müta haruliini teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geo S.T.
2m4012
2m4012
Kaust: TJ110
30.09.2010
Uus-Kubja maaüksuse maa-alale jäävate kavandatud tänavate ja tänava-aluste torustike projekteerimise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA06013
GA06013
Kaust: GA109
30.09.2010
Suur-Kubja elamurajooni veevarustuse ja kanalisatsiooni teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06051
TM06051
Kaust: TJ108
30.09.2010
Suur-Kubja elamurajooni tänavavalgustuskaablite teostusmõõdisus
 • Teostusmõõdistus
Eesti Veeprojekt OÜ
TM06067
TM06067
Kaust: TJ107
30.09.2010
Kõrveküla Põhikooli välisvalgustuse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
119/06
119/06
Kaust: TJ106
30.09.2010
Välisvalgustuse mastid ja kaablid
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
245/06
245/06
Kaust: TJ105
30.09.2010
Ehituse katastriüksuse täiendava mõõdistuse II etapp
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
25k063
25k063
Kaust: GA104
30.09.2010
Kõrveküla Kalatööstuse AS liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2625
GEO 2625
Kaust: TJ102
30.09.2010
Kõrveküla Põhikooli elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1947
GEO 1947
Kaust: TJ100
30.09.2010
Kõrveküla sidekaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1302
GEO 1302
Kaust: TJ98
30.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4216
04G4216
Kaust: TJ97
30.09.2010
AS Arens-Mööbel elektriliitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1154
GEO 1154
Kaust: TJ96
30.09.2010
Leevikese, Kajaka ja Pääsukese kinnistute gaasivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2267
GEO 2267
Kaust: TJ95
30.09.2010
Leevikese, Kajaka ja Pääsukese kinnistute geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GEO 2118
GEO 2118
Kaust: GA94
30.09.2010
Ehituse gaasitrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
M-083-07
M-083-07
Kaust: TJ91
30.09.2010
Lille detailplaneeringuala elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2324
GEO 2324
Kaust: TJ90
30.09.2010
AS Arens Mööbel tootmiskompleksi juurdeehituse elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2270
GEO 2270
Kaust: TJ89
30.09.2010
Väike-Rüütli kinnistu liitumine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
2902
2902
Kaust: TJ85
30.09.2010
Käänutaguse kinnistu laohoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2409
GEO 2409
Kaust: TJ83
30.09.2010
Vahtra kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2052
GEO 2052
Kaust: TJ77
30.09.2010
Kiltri mü liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1264
GEO 1264
Kaust: TJ76
30.09.2010
"Karksepa" 15/0.4kV vahetus ka 0.4kV kl teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1348
GEO 1348
Kaust: TJ75
30.09.2010
Ploomipuu kinnistu LÜ elektrivõrguga maakaabli ja õhuliini liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
P1-026-06
P1-026-06
Kaust: TJ73
30.09.2010
Viilhalli kinnistu tootmishoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2320
GEO 2320
Kaust: TJ72
30.09.2010
Altio Invest OÜ elektrivõrkudega liitumisühenduse ja Pärna 35/15 kV AJ uue 15 kV fiidri ehituse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Cover Grupp OÜ
T069-08
T069-08
Kaust: TJ71
30.09.2010
Kuusikuveere kinnistu madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-404-07
T-404-07
Kaust: TJ68
30.09.2010
Kõrveküla. Vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4117
04G4117
Kaust: TJ66
30.09.2010
Kõrveküla. Kanalisatsiooni- ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-319-07
T-319-07
Kaust: TJ65
30.09.2010
Lille detailplaneeringuala teede teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2351
GEO 2351
Kaust: TJ63
30.09.2010
Kanalisatsiooni- ja veetrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-337/ 09-2006
G-337/ 09-2006
Kaust: TJ62
30.09.2010
Äksi 4. Gaasivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
06G4676
06G4676
Kaust: GA61
29.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4078
04G4078
Kaust: TJ60
29.09.2010
OÜ Teramo elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4138
04G4138
Kaust: TJ59
29.09.2010
Raadimõisa Kinnisvara elektrivõrguga liitumine I ja IV etapp. Maakaabli liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-320-05
1.3-320-05
Kaust: TJ58
29.09.2010
Geodeetiline alusplaan 3 lehel elektrisüsteemide projekteerimiseks
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-127-GA
Tar-127-GA
Kaust: GA57
29.09.2010
OÜ Raadimõisa külalistemaja elektrivõrguga liitumine. Maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-118-04
1.3-118-04
Kaust: TJ55
29.09.2010
OÜ Raadimõisa Kinnisvara elektrivõrguga liitmine. Maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
1.3-156-05
1.3-156-05
Kaust: TJ39
29.09.2010
Tila küla Kõrve ja Käänu tänavate kuivenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Alt ja Ülevalt
G381/09
G381/09
Kaust: TJ35
29.09.2010
Leiti 2918 kirjet.