Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Käänu tn 10 ehitusjärgne geodeetiline mõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Kobras OÜ
2022-232
2022-232 05.09.2022
Aru
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
430-2022
430-2022 05.09.2022
Jooranõmme kinnistu, Voldi küla
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-136-22
GE-136-22 02.09.2022
Äksi-Kukulinna tee valgustus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2581
GEO 21-2581 31.08.2022
Martamaa geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-027-2022
Ge-027-2022 30.08.2022
Maarja-Magdaleena lasteaed, hoone toitekaabli, sidevarustuse ja välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6164_3
GEO6164_3 30.08.2022
Maarja-Magdaleena lasteaed, sademevee,- reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6164_2
GEO6164_2 30.08.2022
Maarja-Magdaleena lasteaed, maaküttetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6164_1
GEO6164_1 30.08.2022
Tartu-Vahi tee, Hõbepuu tn, Kukerpuu tn kaugküttetrassi teostusmõõdistus.
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
89G22
89G22 30.08.2022
Vahi tn - Vahi tee kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
78G22
78G22 29.08.2022
Õpetaja tn 7 ja Saava kinnistu vee-, kanal- ja sadeveekanalisatsioonitorustike teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ ARMGAL
EGA-14/22
EGA-14/22 29.08.2022
Nurga katastriüksuse reoveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-207-22
T-207-22 29.08.2022
Tartu vald Saadjärve küla Talli elektriprojekt
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
7593G-1
7593G-1 29.08.2022
Sojamaa tee 11 geodeetiline alusplaan aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG084
TG084 29.08.2022
Liiva tn 5 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8689
KE-8689 29.08.2022
Tartu vald Vahi alevik Kaasiku, Laanelille ja Metsvitsa tn Telia sidevork
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
8502G
8502G 29.08.2022
Käänaku
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Hades Geodeesia
E3398
E3398 29.08.2022
Vana-Kubja tn 15 elamu vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-148-22
V-148-22 29.08.2022
Helmi kü, Tila küla
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1044-22GEO
1044-22GEO 29.08.2022
Erminurme tee 4 ja 6 ehitusjärgne geoalus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1661/22
GPR1661/22 29.08.2022
Erminurme 8 sadevee ja drenaaži teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1662/22
GPR1662/22 29.08.2022
Erminurme tee 4 ja 6 sadevee ja drenaaži teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1663/22
GPR1663/22 29.08.2022
Kõrveküla aleviku geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2941
GEO 22-2941 26.08.2022
Tartumaa Tartu vald Kõrveküla lasteaia sidetrassi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T962-22
T962-22 25.08.2022
Toominga tn 1 ja 3
 • Teostusmõõdistus
OÜ KG-Büroo
1034-22TEO
1034-22TEO 25.08.2022
Tartumaa Tartu vald Vahi alevik Savi põik 2 kinnistu elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
MTR Halduse OÜ
T946-22
T946-22 25.08.2022
Kuusisoo tee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1665/22
GPR1665/22 25.08.2022
Tartu vald Tammistu küla Telia mobiilsidemasti sideühendus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
8527G
8527G 24.08.2022
Lälli kinnistu abihoone ehitusjärgne teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Tee-Geodeesia
TG1022TEO
TG1022TEO 24.08.2022
Keskuse tee 1 sidetrasside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-3133
GEO 22-3133 24.08.2022
Jõulinnaku rajatiste teostusmõõdistamine ja teostusjooniste koostamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-12048T
TJ-12048T 24.08.2022
Valla
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
386-2022
386-2022 24.08.2022
Kütte kinnistu veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1845
22-G-1845 24.08.2022
Rähni tn ja Koidu tn vahelise vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1837
22-G-1837 24.08.2022
Erminurme tee 4 ja p teede ja platside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1660/22
GPR1660/22 24.08.2022
Kubjaringi tn 28 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ GPK PARTNERID
G-169-22
G-169-22 24.08.2022
Erminurme tee 4 hoone nurkade teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1659/22
GPR1659/22 24.08.2022
Erminurme tee 6 hoone nurkade teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1658/22
GPR1658/22 24.08.2022
Kõrveringi tn. 16, Kõrveringi tn. 18, Kõrveringi tn. 20, Kõrveringi tn. 22 ja Kõrveringi tn. 24 0.4kV elektrivarustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-3073
GEO 22-3073 24.08.2022
Põhjaringi tn. 2 kp elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2967
GEO 22-2967 24.08.2022
Reede ja Mõisamaa kinnistute peakaitsmete nimivoolu suurendamise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 22-2853
GEO 22-2853 24.08.2022
Maarja saekaatri kinnistu peakaitsme nimivoolu suurendamise ja elektritootja liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2785
GEO 21-2785 24.08.2022
Vahe-Kutsari ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8612
KE-8612 24.08.2022
Vahi rattaringluse ehitusjärgne geoalus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1657/22
GPR1657/22 24.08.2022
Laeva veoautode parkla ja puhkekoha katendite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1646/22
GPR1646/22 24.08.2022
Vahi rattaringluse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1653/22
GPR1653/22 24.08.2022
Tartu vald, Vahi alevik sadeveekanalisatsiooni torustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1652/22
GPR1652/22 24.08.2022
Kuivati ja Töökoja katastriüksus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1025-22GEO
1025-22GEO 23.08.2022
Hariduse põik 7 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-182-22
T-182-22 23.08.2022
Rähni tänav L3 sadevee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ KG-Büroo
1012-22TEO
1012-22TEO 23.08.2022
Leiti 2918 kirjet.