Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
07G4994
07G4994
Kaust: GA111
30.09.2010
110 kV Tartu-Saarde õhuliini L157 mastide nr 54 ja 55 teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Enersense AS
18002T
18002T
Kaust: 22756D
29.01.2018
15 kV õhuliini visangu asendamine maakaabliga, Kõrveküla, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO085_05-17
TEO085_05-17 01.08.2017
22215 Lammiku-Lähte tee osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-19-46
GEO-19-46 09.12.2019
44 Aovere-Luunja tee valgustus
 • Teostusmõõdistus
AS Connecto Eesti
5636T
5636T 11.01.2023
4624-20 Masti tee 1, Laeva küla, Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
4624-20
4624-20 16.09.2021
749-21 Küti, Igavere teostus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
749-21
749-21 19.09.2022
750-21 Kruusamäe, Juula TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
750-21
750-21 19.09.2022
751-21 Valduri, Lilu küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
751-21
751-21 19.09.2022
752-21 Alttoa, Sepa TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
752-21
752-21 19.09.2022
79403:002:1476 kü vee- ja kanalisatsiooni ühendus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-195-14
GEO-195-14 06.11.2014
Aadi KÜ ehitusjärgne geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2040
GE-2040 06.12.2019
Aadi mahasõidu geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2453
GE-2453 29.10.2020
Aadliku 10, Vahi alevi, Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1467/20
GPR1467/20 13.04.2020
Aadliku 11 ehitusjärgne geoaluis
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2609/4
GE-2609/4 18.07.2022
Aadliku 11 sidetoru teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2609/3
GE-2609/3 13.07.2022
Aadliku 11 trasside teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2609/2
GE-2609/2 13.07.2022
Aadliku 15 geoalus.
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
M-050-12
M-050-12 03.09.2012
Aadliku tn 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2353
GE-2353 17.09.2020
Aadliku tn 4 ehitustelgede looduses tähistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartumaa Maamõõdubüroo OÜ
TMB 30-2007
TMB 30-2007
Kaust: TJ7
07.10.2010
Aadliku tn 8 elamu ehitustelgede mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
TM07048
TM07048
Kaust: TJ133
01.10.2010
Aasaveere geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-14-15
GEO-14-15 29.12.2014
AC Tehased OÜ ajutine võrguühenduse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
17167T
17167T 14.08.2017
Adami geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
844-21GEO
844-21GEO 22.03.2021
Adami tee, Kuusikunõlva ja Kuusikumetsa kinnistud ning lähiümbrus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-28/22
EGA-28/22 29.09.2022
Aegviidu-Tapa-Tartu_KM 402+400 SP6
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-11-22-10
GE-11-22-10 14.07.2022
Aegviidu-Tapa-Tartu_KM 406+600-406+700
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-12-22-8
GE-12-22-8 18.07.2022
Aegviidu-Tapa-Tartu_KM 413+740_SSP6.1
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-11-22-11
GE-11-22-11 14.07.2022
Aegviidu-Tapa-Tartu_KM 416+900-417+100
 • Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-12-22-9
GE-12-22-9 18.07.2022
Aeru tee 1 // 3 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8439
KE-8439 27.02.2020
Ahvioja kinnistu gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11773T
TJ-11773T 29.12.2021
Ahvioja KÜ lisamõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-105-20
GEO-105-20 19.08.2020
Ahvioja KÜ osaline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-105-20
GEO-105-20 08.07.2020
Aia ehitusjärgne geoalus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Desmantes OÜ
4-12-2021
4-12-2021 20.01.2022
Aia EJG
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Desmantes OÜ
3-6-2021
3-6-2021 05.08.2021
Aia ja Pargi tn piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustike ning sademeveetorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
20-G-1253
20-G-1253 31.07.2020
Aia kinnistu kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
22-G-1897
22-G-1897 09.09.2022
Aiamaa kü. ehit.geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2283
GE-2283 18.06.2020
Aiandi tn 11
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
342-2021
342-2021 10.08.2021
Aiandi tn 2 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1311
GE-1311 27.03.2018
Aiandi tn 2 juurdeehituse sokli nurkade ja välistrasside ehitusjärgne mõõdistus
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6173_1
GEO6173_1 04.05.2022
Aiandi tn 2 tuletõrjevee tiigi ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6173
GEO6173 04.05.2022
Aiandi tn 9,16
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
620-18GEO
620-18GEO 29.01.2019
Aianurga EJG
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Desmantes OÜ
1-2-2022
1-2-2022 18.04.2022
Aianurga geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-5-2018
1-5-2018 23.05.2018
Aianurga teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
4K-6-2019
4K-6-2019 27.08.2019
Aia-Vuti geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-8-2020
1-8-2020 07.09.2020
Aida 5 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1369
GE-1369 05.07.2018
Aidaveere
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
321-14GEO
321-14GEO 05.06.2014
Ain Sillamäe liitumisühenduse elektrivarustus. Õhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-029-03
1.3-029-03
Kaust: TJ156
07.10.2010
Leiti 2918 kirjet.