Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Vesilinnu tee 5 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-135-2019
Ge-135-2019 13.09.2019
Vesilinnu tee 4 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-083-2020
Ge-083-2020 11.08.2020
Vesilinnu kinnistute vee-ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
14-G-158
14-G-158 15.07.2015
Vesilinnu kinnistute elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
14-G-158
14-G-158 15.07.2015
Vesilinnu 7 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3197
GE-3197 28.03.2022
Velma mööblimaja sokli teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5326
GEO5326 15.10.2019
Velma mööblimaja ehitusjärgne geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5326_2
GEO5326_2 15.01.2020
Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Vahi tööstuspargist Tartu linnani
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-225-06
T-225-06
Kaust: TJ28
07.10.2010
Vee ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-512
G-512
Kaust: TJ169
08.10.2010
Vedu Veehoidla gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11904T
TJ-11904T 19.05.2022
Vedu veehoidla
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
615-2021
615-2021 04.01.2022
Vedu-Lähte gaasitorustiku teostusmõõdistuse teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11420T
TJ-11420T 07.09.2020
Vedu-Lähte B3 gaasitrassi rekonstrueerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
118-2019
118-2019 13.04.2019
Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3274T
TT-3274T 17.05.2013
Vedu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusgeodeetilised märkimistööd ja teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9197T-1
TJ-9197T-1 10.11.2014
Vedu küla, Pääsukese kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
21G8781
21G8781 04.01.2022
Vasula tee 9 täiendav geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2019-244
2019-244 31.10.2019
Vasula tee 9 osaline geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2018-005
2018-005 05.02.2018
Vasula tee 4 geodeetiline uuring
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-052-18
GEO-052-18 16.03.2018
Vasula tee 3 valgustuskaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 15-701
GEO 15-701 08.03.2017
Vasula tee 38, 40 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8326
19G8326 14.01.2020
Vasula tee 33a vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-102-18
V-102-18 19.02.2019
Vasula tee 33a vee liitumise teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5260
GEO5260 29.03.2019
Vasula tee 33a ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1360
20-G-1360 03.09.2020
Vasula tee 31 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1761
GEO 19-1761 12.11.2019
Vasula tee 23
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
191-2021
191-2021 29.12.2021
Vasula tee 22a geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8481-1
KE-8481-1 09.11.2020
Vasula tee 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Vasula tee 17
 • Geodeetiline alusplaan
RADIAAN OÜ
088G17
088G17 31.05.2017
Vasula tee 13, Vahi kinnistu osaline geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Georeeper
GA-311219
GA-311219 20.01.2020
Vasula tee 12 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
19-G-1067
19-G-1067 29.08.2019
Vasula tee 12 välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1743_1
GEO 19-1743_1 20.03.2020
Vasula tee 12 siderajatise teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ Kirjanurk
4469T
4469T 09.12.2020
Vasula tee 12 sadekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ ARMGAL
EGA-36/19
EGA-36/19 02.10.2019
Vasula tee 12 peakaitsme suurendamise projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
200806G1
200806G1 31.08.2020
Vasula tee 12 moodulhoone vee-ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
18-G-825
18-G-825 16.08.2018
Vasula tee 12 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-360620
TJ-360620 04.09.2020
Vasula tee 12 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
555-18GEO
555-18GEO 19.04.2018
Vasula tee 12 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
16G7647
16G7647 25.11.2016
Vasula tee 12 (Autolaadimispunkti) maakaaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1961
GEO 20-1961 24.04.2020
Vasula tee 12
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
18G8178
18G8178 22.01.2019
Vasula tee 11 vee- ja kanaliteostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
GeoNik OÜ
Gt-177-2019
Gt-177-2019 20.11.2019
Vasula tee 11 elektriliitumine. Kõrveküla, Tartu vald, Tartu maakond.
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO176_12-18
TEO176_12-18 05.03.2019
Vasula tee 11
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1605
GE-1605 20.12.2018
Vasula tee 11
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
K2-06-2020
K2-06-2020 10.06.2020
Vasula tee 11
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Desmantes OÜ
1-11-2021
1-11-2021 04.01.2022
Vasula tee 11
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1278
GE-1278 23.04.2018
Vasula tee 10 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Vasula silla rekonstrueerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-029-15
GEO-029-15 26.02.2015
Vasula sigala
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia partner OÜ
492-21
492-21 30.09.2021
Leiti 2918 kirjet.