Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Vallimetsa 3 ehitusjärgne geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2298
GE-2298 24.07.2020
Valla katastriüksuse osalise maa-ala geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-073-21
G-073-21 10.08.2021
Valla
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
386-2022
386-2022 24.08.2022
Väljaotsa sauna ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maido Konks FIE
MK-063/20
MK-063/20 18.08.2020
Väljaotsa KÜ kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-2494-1
GE-2494-1 14.12.2020
Väljaotsa KÜ geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2494
GE-2494 18.01.2021
Väljaotsa kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maido Konks FIE
MK-008/18
MK-008/18 28.09.2018
Väljamäe
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
55-2021
55-2021 17.02.2021
Välja kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1702
21-G-1702 22.12.2021
Välisvalgustuse mastid ja kaablid
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
245/06
245/06
Kaust: TJ105
30.09.2010
Valio Laeva Meierei veehaarde projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA19021
GA19021 09.09.2019
Valio Laeva Meierei vadakumahutite projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA19022
GA19022 17.09.2019
Valio Laeva Meierei reoveepuhasti projekti geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA21046
GA21046 22.12.2021
Valio Laeva Meierei reoveepuhasti projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA18034
GA18034 09.11.2018
Valio Eesti katlamaja juurdeehituse nurkade mõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5154
GEO5154 16.08.2018
Väike-Undi kü. geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
474-17GEO
474-17GEO 03.05.2017
Väike-Tamme KÜ geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2291-1
GE-2291-1 24.07.2020
Väike-Sillaotsa KÜ osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2537
GE-2537 15.02.2021
Väike-Sillametsa kinnistu elamu lähiala ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1212
20-G-1212 10.01.2020
Väike-Rüütli kinnistu liitumine elektrivõrguga
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
2902
2902
Kaust: TJ85
30.09.2010
Väike-Ristiku kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-300-07
G-300-07
Kaust: GA172
08.10.2010
Väike-Rätsepa geo.alus
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1415
GE-1415 27.07.2018
Väike-Raadi katastriüksuse vundamendi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
P1-034-05
P1-034-05
Kaust: TJ182
08.10.2010
Väike-Pritsu kinnistu VK teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO4466
GEO4466 18.11.2014
Väike-Printsu hoone mahamärkimine
 • Teostusmõõdistus
Desmantes OÜ
T-14V
T-14V 02.11.2015
Väike-Pilli ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
GeoBaltica OÜ
T-09-02
T-09-02
Kaust: TJ146
01.10.2010
Väike-Oru kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
21-G-1699
21-G-1699 22.12.2021
Väike-Nõmme tn 4 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
548-18GEO
548-18GEO 15.03.2018
Väike-Niidu kinnistu liitumine elektrivõrguga. Madalpinge elektriõhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-065-08
T-065-08
Kaust: TJ134
07.10.2010
Väike-Müta kinnistu elektriliitumine. Vahi küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
LEONHARD WEISS OÜ
TEO192_11-19
TEO192_11-19 14.01.2020
Väikemäe geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1017-22GEO
1017-22GEO 20.07.2022
Väikeluti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG352
TG352 18.07.2022
Väike-Luke, Voldi küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
938-22
938-22 18.07.2022
Väike-Luke (77301:002:2190) maa-ala geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geo S.T.
22M1017
22M1017 31.08.2021
Väike-Kuusiku tee 5b geodeetiline mõõdistus, Tila küla Tartu vald
 • Geodeetiline alusplaan
LEONHARD WEISS OÜ
GEO038_05-22
GEO038_05-22 19.07.2022
Väike-Kubja ja Kubja põik tänavate geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
GA07036
GA07036
Kaust: GA122
01.10.2010
Väike-Kivistiku geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
576-18GEO
576-18GEO 23.07.2018
Väike-Keldri gaasi teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
GeoNik OÜ
Gt-126-2016
Gt-126-2016 30.11.2016
Väike-Joosu kü vee-ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-139-13
T-139-13 26.08.2013
Väike-Aasa katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2020-150
2020-150 10.07.2020
Väike-aasa katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2013-114
2013-114 16.07.2013
Väike-Aasa
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
452-2021
452-2021 29.12.2021
Vahtra tn 4 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8733
KE-8733 05.10.2022
Vahtrapuu, Vasula küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
937-22
937-22 18.07.2022
Vahtramäe kü osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-099-14
G-099-14 08.07.2014
Vahtramäe kinnistu geodeetiline uuring
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-182-15
GEO-182-15 25.08.2015
Vahtramäe kinnistu elektriliitumise geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-354
15-G-354 08.10.2015
Vahtramäe kastmisveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-135-15
T-135-15 29.05.2015
Vahtra kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2052
GEO 2052
Kaust: TJ77
30.09.2010
Vahtra(79401:004:0042) õueala geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-107-GA
Tar-107-GA 16.04.2013
Leiti 2855 kirjet.