Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-69-GA
Tar-69-GA
Kaust: GA197
11.10.2010
Geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-18-17
GE-18-17 09.05.2017
Geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-43-GA
Tar-43-GA
Kaust: GA196
11.10.2010
Geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ Tee-Geodeesia
TG0316GEO
TG0316GEO 14.07.2016
Ge-790 Kase põik 1
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
Ge-790
Ge-790 02.06.2016
ge-789_Kaupmehe5_sidekaabli_ teostus
Teostusmõõdistus (Side)
Geodeesia OÜ
ge-789
ge-789 20.05.2016
GE-743_Tila_Kaupmehe tn_el_teo
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Geodeesia OÜ
GE-743
GE-743 21.04.2016
Fasetra kinnistu osaline geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
17-G-633
17-G-633 20.06.2017
Farmi kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5707
GEO5707 21.10.2020
Farmi kinnistu liitumise teostusmõõdistus 0.4kV väliselektrivürguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1771
GEO 19-1771 12.01.2020
Farmi kinnistu liitumine
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
Enersense AS
LP7790
LP7790 30.09.2019
Estakaadi-Vabriku tn geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG016
TG016 01.03.2019
Estakaadi tn 6, 8, 10, 12 ja 14 kinnistute elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1767
GEO 19-1767 20.01.2020
Estakaadi tn 4 vee-, sademevee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-302-19
T-302-19 18.10.2019
Estakaadi tn. 4 maakaablite ja sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1724
GEO 19-1724 13.01.2020
Estakaadi tn 4 kinnistu peakaitsme suurendamine, Vahi alevik, Tartu vald, Tartumaa
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO103_05-19
TEO103_05-19 30.07.2019
Estakaadi tn 3 teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Gaas, Kanalisatsioon, Sadevesi, Side, Vesi)
GeoNik OÜ
Ge-103-2018
Ge-103-2018 21.08.2018
Estakaadi tn 2 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-204-20
G-204-20 31.07.2020
Estakaadi tn 1 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
2-9-2019
2-9-2019 12.09.2019
Estakaadi tn 14 välistrasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas, Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO5667
GEO5667 16.10.2020
Estakaadi tn 14 trasside teostus
Teostusmõõdistus (Gaas, Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO5667
GEO5667 16.12.2020
Estakaadi tn 14 ehitusjärgne topogeodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5667_1
GEO5667_1 12.11.2020
Estakaadi tn 12 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6177
GEO6177 04.05.2022
Estakaadi tn 10 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6163
GEO6163 18.04.2022
Estakaadi tänava ja Vabriku tänava asfaltkatte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Maainsener OÜ
GEO5390
GEO5390 18.09.2020
Estakaadi ja Vabriku tn vksade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-1912
GE-1912 22.11.2019
Estakaadi ja Vabriku tn. sidekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1718
GEO 19-1718 08.11.2019
Estakaadi 4, LPG rajatis
Teostusmõõdistus (Gaas)
OÜ Georeeper
TJ-060123
TJ-060123 22.05.2023
Estakaadi 3 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu-
Tartu- 02.09.2016
Esa Pekka Luukkala liitumisühenduse teostusjoonised
Teostusmõõdistus
OÜ GPP
AT-301
AT-301
Kaust: TJ144
01.10.2010
Erto geoalus
Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
2k-8-2019
2k-8-2019 08.02.2020
Ermi tn 7, Väikepargi ja Ermi tn 9 // 11 // 13 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-16-16
GEO-16-16 17.05.2017
Ermi tn 2 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
GeoBaltica OÜ
T-19-18
T-19-18 31.05.2019
Ermi tn 2 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-19-32
T-19-32 05.11.2019
Ermi tn 2 sidevõrgu teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
GeoBaltica OÜ
T-19-27
T-19-27 30.08.2019
Ermi tn 2 sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
GeoBaltica OÜ
T-19-31
T-19-31 31.10.2019
Ermi tn 2 elektrikaablite teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
GeoBaltica OÜ
T-19-28
T-19-28 09.09.2019
Ermi tn 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-19-42
GEO-19-42 11.11.2019
Ermi tn 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-20-37
GEO-20-37 17.09.2020
Ermi tn. 19 ja Raadiraja tn. 26, 28, 30 kinnistute 0.4kV elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-2004
GEO 20-2004 07.07.2020
Ermi tn 10 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3759
GE-3759 05.06.2023
ERMI teeviitade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ GEOPARTNER
GEO 17-889
GEO 17-889 20.02.2019
Ermi tee ja Raadiraja tn geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1899
GEO 20-1899 15.06.2020
Ermi tee ja mänguväljaku välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ Geoprojekt
GPR1566/21
GPR1566/21 30.08.2021
Ermi tee geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8449
20G8449 22.07.2020
Ermi tänava sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Maainsener OÜ
GEO5782
GEO5782 22.12.2020
Ermi tänava geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
21-21-GEO
21-21-GEO 22.10.2021
ERMi sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
Geomeister OÜ
18-G-753
18-G-753 09.02.2018
Erminurme tee osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6253
GEO6253 30.05.2022
Erminurme tee ja Raadiraja tn vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustike teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Geomeister OÜ
21-G-1593
21-G-1593 04.08.2021
Leiti 2976 kirjet.