Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Kõnnitee asfaltkatte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG3824TEO
TG3824TEO 30.05.2024
Kolmnurga katastriüksuse ja lähiala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-390-17
G-390-17 12.04.2018
Kolmkärkna geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Kanalisatsioon)
Geodeesia OÜ
GE-2597
GE-2597 04.03.2021
Kolmandajao päikesepargi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge, Muu)
Nord Solar OÜ
NSG23005
NSG23005 05.09.2023
Koidu vee-ja kanalisatsioonitorustiku projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
15G6977
15G6977 08.05.2015
Koiduvahe tn 9 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
761-20GEO
761-20GEO 25.06.2020
Koiduvahe tn 9 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
905-21GEO
905-21GEO 29.09.2021
Koiduvahe tn 8 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8440
KE-8440 12.04.2020
Koiduvahe tn 2 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
GeoBaltica OÜ
T-19-35
T-19-35 22.11.2019
Koiduvahe tn 2 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-20-20
T-20-20 02.06.2020
Koiduvahe tn 2 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2019-154
2019-154 06.08.2019
Koiduvahe tn 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-20-47
GEO-20-47 13.11.2020
Koiduvahe tn 1 vundamendi, vee-ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
T-074-18
T-074-18 01.08.2018
Koiduvahe tn 1 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1209
GE-1209 23.10.2017
Koidu tn 8 trass teos
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO4993
GEO4993 06.02.2018
Koidu tn 8 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4496
GEO4496 23.01.2015
Koidu tn 8 eluhoone vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEP4659
GEP4659 04.01.2016
Koidu tn 7 vee ja kanalisatsiooni teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoNik OÜ
Gt-039-2021
Gt-039-2021 10.01.2022
Koidu tn. 7 kinnistu liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
LEONHARD WEISS OÜ
TEO047_04-20
TEO047_04-20 08.05.2020
Koidu tn 7 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
GeoBaltica OÜ
GEO-21-62
GEO-21-62 22.12.2021
Koidu tn 7
Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
3Tv-10-2018
3Tv-10-2018 02.11.2018
Koidu tn 46 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-1-2013
1-1-2013 05.02.2013
Koidu tn3 ehit. geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1761
GE-1761 23.05.2019
Koidu tn 32 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
OÜ GPK PARTNERID
V-129-19
V-129-19 09.09.2019
Koidu tn 32 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-432-18
G-432-18 20.02.2019
Koidu tn 29 välistrasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6493_1
GEO6493_1 16.05.2023
Koidu tn 29 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6493
GEO6493 16.05.2023
Koidu tn 27 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1094
GE-1094 21.08.2017
Koidu tn 27 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2814
GE-2814 30.08.2021
Koidu tn 23 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO4681
GEO4681 03.03.2016
Koidu tn 23 elhoone ja sauna välisnurkade mõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5356
GEO5356 24.07.2019
Koidu tn 23 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5356_1
GEO5356_1 18.12.2019
Koidu tn 17 vee-ja kanali teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Side, Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
GeoNik OÜ
Gt-130-2019
Gt-130-2019 19.09.2019
Koidu tn 17 ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Mäger Poegadega OÜ
MP581/20G
MP581/20G 30.11.2020
Koidu tn 17, 19 ja Koidu põik 9 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5081
GEO5081 30.04.2018
Koidu tn 15 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
1227-24GEO
1227-24GEO 07.05.2024
Koidu tn 11 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
GeoBaltica OÜ
T-20-23
T-20-23 06.08.2020
Koidu tn 11 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-22-03
T-22-03 18.07.2022
Koidu tn 11 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-030-2020
Ge-030-2020 13.04.2020
Koidu tn 10 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-20-01
T-20-01 27.01.2020
Koidu tn 10 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-20-01
GEO-20-01 31.01.2020
Koidutähe tn. välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
GEOPARTNER OÜ
GEO 20-2192
GEO 20-2192 25.02.2021
Koidutähe tn 8 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Tila külas, Tartu vallas.
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO178_11-17
TEO178_11-17 08.01.2018
Koidutähe tn 4 ja koidutähe tn 4a geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1244-24GEO
1244-24GEO 23.05.2024
Koidutähe tn 4 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
976-22GEO
976-22GEO 29.03.2022
Koidutähe põik tn geoalus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
14-G-170
14-G-170 07.08.2014
Koidutähe põik 8 el varustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
GEOPARTNER OÜ
GEO 16-729
GEO 16-729 13.06.2016
Koidutähe põik 6 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu v.-168-GA
Tartu v.-168-GA 23.02.2016
Koidutähe põik 2 liitumine elektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO089_09-16
TEO089_09-16 05.10.2016
Koidu põik 1 ehitusjärgne geoalus
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8488
KE-8488 24.07.2020
Leiti 3621 kirjet.