Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Erminurme tee 8 teede ja platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1649/22
GPR1649/22 15.07.2022
Erminurme tee 8 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
109G21
109G21 20.01.2022
Erminurme tee 8 hoone toitekaablite, sidevarustuse ja välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6196
GEO6196 27.07.2022
Erminurme tee 8 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1654/22
GPR1654/22 23.08.2022
Erminurme tee 6 hoone nurkade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1658/22
GPR1658/22 24.08.2022
Erminurme tee 4 ja p teede ja platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1660/22
GPR1660/22 24.08.2022
Erminurme tee 4 ja 6 sadevee ja drenaaži teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
OÜ Geoprojekt
GPR1663/22
GPR1663/22 29.08.2022
Erminurme tee 4 ja 6 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1661/22
GPR1661/22 29.08.2022
Erminurme tee 4 hoone nurkade teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1659/22
GPR1659/22 24.08.2022
Erminurme tee 4, Erminurme tee 6 hoonete toitekaablite, sidevarustuse ja välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6260
GEO6260 27.07.2022
Erminurme tee 4, 6 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
110G21
110G21 05.01.2022
Erminurme tee 28 elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
220516G1
220516G1 05.06.2023
Erminurme tee 2/4/ 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1411/19
GPR1411/19 25.10.2019
Erminurme tee 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 kinnistute liitumine väliselektrivõrguga
Teostusmõõdistus (Side, Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
20231T
20231T
Kaust: Taavi
18.02.2021
Erminurme tee 16 kanali ja sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ Geoprojekt
GPR1598/21
GPR1598/21 10.01.2022
Erminurme tee 16 hoove välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1620/21
GPR1620/21 20.01.2022
Erminurme tee 16 drenaaži teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Drenaaž)
OÜ Geoprojekt
GPR1631/22
GPR1631/22 30.05.2022
Erminurme tee 12 kanali ja sadevee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ Geoprojekt
GPR1597/21
GPR1597/21 10.01.2022
Erminurme tee 12 ja Erminurme tee 16 hoonete toitekaablite, sidevarustuse ja välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
Maainsener OÜ
GEO6252
GEO6252 30.05.2022
Erminurme tee 12 hoone välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1621/21
GPR1621/21 27.01.2022
Erminurme tee 12 drenaaži teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Drenaaž)
OÜ Geoprojekt
GPR1630/22
GPR1630/22 30.05.2022
Erminurme tee 12,16 teede ja platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1619/21
GPR1619/21 20.01.2022
Erminurme tee 12, 16 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1637/22
GPR1637/22 30.05.2022
Erminurme tee 10 välisvalgustuse ja madalpingekaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side, Tänavavalgustus, Elekter madalpinge)
OÜ Geoprojekt
GPR1610/21
GPR1610/21 06.12.2021
Erminurme tee 10 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoprojekt
GPR1611/21
GPR1611/21 07.12.2021
Erminurme tee 10 autolaadijate reservtorude teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
OÜ Geoprojekt
GPR1711/23
GPR1711/23 05.06.2023
Erminurme tee 10, 12, 16 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Soojus)
OÜ Geopunkt
77G21
77G21 20.01.2022
Erminurme arenduse vee peatrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Vesi)
OÜ Geoprojekt
GPR1573/21
GPR1573/21 27.10.2021
Erminurme arenduse sadevee ja kanali peatrassi teostus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi)
OÜ Geoprojekt
GPR1584/21
GPR1584/21 22.12.2021
Erminurme 8 sadevee ja drenaaži teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi, Drenaaž)
OÜ Geoprojekt
GPR1662/22
GPR1662/22 29.08.2022
Erminurme 8 hoone välispiiri koordinaadid
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ Geoprojekt
GPR1648/22
GPR1648/22 21.07.2022
Erminurme 10 teede ja platside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1583/21
GPR1583/21 06.12.2021
Erminurme 10 sadevee, kanali ja drenaazitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Drenaaž)
OÜ Geoprojekt
GPR1594/21
GPR1594/21 06.12.2021
ERM-i B sissepääsu väliusvalgustuse teostusmõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11221T
TJ-11221T 09.12.2019
Ermi 19 sadevee, reovee-, ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
Tartu Geodeesia OÜ
TG248
TG248 10.09.2021
Eriku geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
916-21GEO
916-21GEO 07.12.2021
Erikniidu maaüksuse elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5413
09G5413
Kaust: GA13
29.09.2010
Erapuit kinnistu kaitsme nimivoolu suurendamine, Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond
Geodeetiline alusplaan (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
OÜ Kirjanurk
904G
904G 22.08.2016
Erapuidu kü ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
tartuv-190-ga
tartuv-190-ga 30.08.2017
Erala tee tänavavalgustus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ Kirjanurk
2195T
2195T 31.10.2018
Erala mänguväljak
Teostusmõõdistus (Muu)
OÜ WeW
GEO-170-21
GEO-170-21 22.12.2021
Erala külas mnt.39 Tartu-Jõgeva- Aravete km 8,9 asuva kergliiklustee ühenduse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Geoprojekt
GPR1499/20
GPR1499/20 10.09.2020
Erala keskuse 3 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-118-2022
Ge-118-2022 15.12.2022
Erala Keskus 8 Kanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
OÜ GPK PARTNERID
T-196-16
T-196-16 19.08.2016
Erala keskus 7 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
628-19GEO
628-19GEO 14.02.2019
Erala keskus 6 kinnistu
Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-23/21
EGA-23/21 06.01.2022
Erala keskus 2 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1257
20-G-1257 08.03.2020
Enti talu topo-geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KAGU GEODEESIA
17T062
17T062 29.08.2017
Enno katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-248
2022-248 05.10.2022
Emajõe raudteesilla elektriliinide ümberehitamise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge)
Maainsener OÜ
GEO5794
GEO5794
Kaust: Taavi
01.03.2022
Leiti 2976 kirjet.