Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Karupesa katastriüksuse reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
OÜ GPK PARTNERID
T-169-23
T-169-23 25.08.2023
Karupesa
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
964-12
964-12 19.07.2022
Karupesa
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
962-21GEO
962-21GEO 11.01.2022
Karukella tn 9
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
852-21GEO
852-21GEO 16.02.2022
Karukella tn 7 vee-, kanali ja el.kaabli teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
GeoNik OÜ
Gt-102-2021
Gt-102-2021 10.01.2022
Karukella tn 7
Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
20G8474
20G8474 15.07.2020
Karukella tn 6 geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
786-20GEO
786-20GEO 16.09.2020
Karukella tn 6 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
895-21GEO
895-21GEO 31.08.2021
Karukella tn 6
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
483-17GEO
483-17GEO 13.03.2017
Karukella tn 6
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ KG-Büroo
944-21GEO
944-21GEO 04.01.2022
Karukella tn 4 reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO6616_1
GEO6616_1 18.09.2023
Karukella tn 4 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6616
GEO6616 26.09.2023
Karukella tn 4
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
478-17GEO
478-17GEO 17.02.2017
Karukella tn 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Metricus OÜ
21G8804
21G8804 17.01.2022
Karukella 1 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Metricus OÜ
19G8223_2
19G8223_2 29.08.2019
Kärneri kü osaline geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-2969
GE-2969 04.01.2022
Kärneri 1 kinnistu kanalisatsioonisüsteemi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geomeister OÜ
18-G-895
18-G-895 10.11.2018
"Karksepa" 15/0.4kV vahetus ka 0.4kV kl teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1348
GEO 1348
Kaust: TJ75
30.09.2010
Kärkna-Taru geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ Reaalprojekt
G15010
G15010
Kaust: 21237D
24.05.2016
Kärknas vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geomeister OÜ
21-G-1710
21-G-1710 04.01.2022
Kärkna raudteeülesõidu elektriliitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO006_01-17
TEO006_01-17 08.02.2017
Kärkna raudteejaama reisirongi peatumiskoha maa-ala geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geo S.T.
2M9099
2M9099
Kaust: GA1
29.09.2010
Kärkna raudteejaama elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
230222G2
230222G2 04.01.2024
Kärkna külas tänavavalgustuse teostusmõõdistus.
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
Maainsener OÜ
GEO 2444_1
GEO 2444_1 16.09.2022
Kärkna küla mänguväljak
Teostusmõõdistus (Muu)
MoTeh OÜ
22141
22141 15.12.2022
Kärkna kergliiklustee teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid, Muu)
Maainsener OÜ
GEO4383
GEO4383 26.11.2014
Kärkna alevik ja Võibla küla. Riigitee nr. 41 Kärkna-Kärevere tee lõik km 12.1-12.9 kergliiklustee põhiprojekti koostamine. Geodeetilised uurimistööd
Geodeetiline alusplaan
OÜ Alt ja Ülevalt
G26/2023
G26/2023 02.07.2023
Karjapõllu kü maa-ala topo-geodeetiline uuring
Geodeetiline alusplaan
OSAÜHING MERILO GRUPP
GEO 032_10-23
GEO 032_10-23 03.01.2024
Karjamõisa tee 5 gaasitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
Inseneribüroo REIB OÜ
TJ-10982T
TJ-10982T 20.12.2019
Karjamõisa tee 5 EJG
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Desmantes OÜ
3KT-2-2022
3KT-2-2022 05.07.2022
Karjamõisa tee 3 ehit.geo.alus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
ge-2051-2
ge-2051-2 23.05.2023
Karjamõisa tee 18
Geodeetiline alusplaan
RADIAAN OÜ
1701G23
1701G23 20.12.2023
Karjamõisa tee 13 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-3085
GE-3085 07.03.2022
Karjamõisa tee 12
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ Geoterra
31-2022
31-2022 16.03.2022
Karjamõisa tee 12
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
565-18GEO
565-18GEO 21.05.2018
Karin Kadri kü
Geodeetiline alusplaan
OÜ KAGU GEODEESIA
18T020
18T020 26.04.2018
Karikakra kinnistu liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
GEOPARTNER OÜ
GEO 22-2854
GEO 22-2854 03.06.2022
Karikakra kinnistu elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Enersense AS
210917G1
210917G1 29.12.2021
Kärevere-Tartu ja Tartu põhjapoolne ÜS
Geodeetiline alusplaan
RAXOEST OÜ
GE-25-21
GE-25-21 05.02.2024
Kärevere II silla teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
Maainsener OÜ
GEO5638
GEO5638 23.12.2020
Karepera, Võibla küla
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
7340-23
7340-23 25.06.2023
Kännu KÜ mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-102-19
GEO-102-19 23.07.2019
Kännujuure katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Kobras OÜ
2022-281
2022-281 17.10.2022
Kanjoni kinnistul el. laadija elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter kõrgepinge, Elekter madalpinge)
GEOPARTNER OÜ
GEO 23-3805
GEO 23-3805 19.01.2024
Kangro mü. geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-044-23
GEO-044-23 31.08.2023
Kanepi tn 5 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-280-21
T-280-21 01.07.2023
Kanepi tn 4 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-281-21
T-281-21 01.07.2023
Kanepi tn 3 vee- ja kanalisatsioonitrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Metricus OÜ
20G8415
20G8415 07.04.2020
Kanepi tn 3 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-3791
GE-3791 15.09.2023
Kanepi tn. 2 ehitusjärgne
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2359GA
Tartu2359GA 28.08.2023
Leiti 3431 kirjet.