Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Hariduse tn 3 ehitusjärgne geoalus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Geodeesia OÜ
GE-2885/3
GE-2885/3 27.06.2023
Hariduse tn. 1 (Tabivere põhikooli) vee-, kanalisatsiooni- ja sadeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Sadevesi, Vesi)
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-1856
GEO 20-1856 24.08.2020
Hariduse tn 1 siderajatise teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ Kirjanurk
4170T
4170T 09.12.2020
Hariduse tn 1 ehitusjärgne topogeodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5426_2
GEO5426_2 01.09.2020
Hariduse tn 18 vee-ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ KG-Büroo
663-19TEO
663-19TEO 28.08.2019
Hariduse tn 15 vk-teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Geodeesia OÜ
GE-2886
GE-2886 04.01.2022
Hariduse tn 15 geodeetiline mõõdistus
Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1467
20-G-1467 16.12.2020
Hariduse tänav 9 liitumine
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
20110T
20110T 24.08.2020
Hariduse tänav 9 elektriliitumise projekti geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan (Elekter madalpinge)
Enersense AS
191216G1
191216G1 16.01.2020
Hariduse põik tänavavalgustuse kaabli lisamõõdistus
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
20197T
20197T 25.11.2020
Hariduse põik tänavavalgustuse kaabel
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
AABENEST OÜ
20113T
20113T 26.08.2020
Hariduse põik sidetrassi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Side)
OÜ GPK PARTNERID
T-388-21
T-388-21 22.12.2021
Hariduse põik sademeveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Sadevesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-123-22
T-123-22 19.07.2022
Hariduse põik reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
Maainsener OÜ
GEO5711
GEO5711 06.01.2021
Hariduse põik asfaltkatte teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ GPK PARTNERID
T-237-22
T-237-22 23.05.2023
Hariduse põik 7 vee- ja reoveetorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi)
OÜ GPK PARTNERID
T-182-22
T-182-22 23.08.2022
Hariduse põik 7 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-356-20
G-356-20 20.12.2020
Hariduse põik 7 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
OÜ GPK PARTNERID
G-295-22
G-295-22 07.11.2022
Hariduse põik 5 vundamendi teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maido Konks FIE
MK-081-2/21
MK-081-2/21 17.01.2022
Hariduse põik 5 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-006-21
G-006-21 18.01.2021
Hariduse põik 5 ehitusjärgne teostusmõõdistus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maido Konks FIE
MK-081-4/21
MK-081-4/21 17.01.2022
Hariduse põik 4 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
OÜ GPK PARTNERID
G-121-22
G-121-22 19.07.2022
Hariduse põik 3 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6311
GEO6311 12.10.2022
Hariduse põik 2 vee- ja reoveetorustiku ning madalpinge maakaabli teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon, Vesi, Elekter madalpinge)
OÜ GPK PARTNERID
T-223-21
T-223-21 30.08.2021
Hariduse põik 2 hoone juurdeehituse ehitusjärgne teostusmõõdistus, auto ja terrassi varjualune
Teostusmõõdistus (Muu, Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO6542
GEO6542 01.07.2023
Hariduse põik 2 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
OÜ GPK PARTNERID
G-224-21
G-224-21 30.08.2021
Hariduse põik 1
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan (Muu)
OÜ KAGU GEODEESIA
21T116
21T116 22.12.2021
Hariduse 9 ja 13 geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-435-19
G-435-19 30.07.2020
Hardimetsa ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2265GA
Tartu2265GA 05.10.2022
Hansupõllu, Suur-Kaarlimäe, Väljamäe ja Karjamõisa tee L2 gaasitorustuku teostusmõõdistamine
Teostusmõõdistus (Gaas)
Inseneribüroo REIB OÜ
TJ-11842T
TJ-11842T 11.01.2022
Hansupõllu
Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
54-2021
54-2021 17.02.2021
Haaviku ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8610
KE-8610 22.12.2021
Haava vkt 24 geo.alus
Geodeetiline alusplaan
Geodeesia OÜ
GE-1492
GE-1492 11.10.2018
Haava vkt 23, Haava TJ
Teostusmõõdistus (Kanalisatsioon)
Geodeesia partner OÜ
1101-22
1101-22 14.09.2022
Haava vkt 23 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
1055-22GEO
1055-22GEO 19.09.2022
Haava vkt 23a geoalus
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
705-19GEO
705-19GEO 20.12.2019
Haava vkt 1 krundi ja lähiala geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geodeet OÜ
G2119
G2119 04.01.2022
Haava vkt 13
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
999-22GEO
999-22GEO 18.07.2022
Haava väikekoht 13 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
262-13GEO
262-13GEO 15.07.2013
Haava üldmaa veetrassi teostusjoonis
Teostusmõõdistus (Vesi)
GeoBaltica OÜ
T-21-63
T-21-63 10.01.2022
Haava tn 6 geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8320
KE-8320 16.01.2019
Haava tn.2 kinnistu elektriliitumine, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Teostusmõõdistus (Elekter madalpinge)
Leonhard Weiss Energy AS
TEO022_02-19
TEO022_02-19 12.03.2019
Haava tn 2 geoalus
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5080
GEO5080 24.04.2018
Haava tn 2 ehitusjärgne topogeodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5281_6
GEO5281_6 02.10.2020
Haava tn 2-2 hoone vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5281
GEO5281 11.06.2019
Haava tn 2-1 hoone vundamendi teostus
Teostusmõõdistus (Hoone vundament)
Maainsener OÜ
GEO5268_1
GEO5268_1 13.06.2019
Haava tn 10 krundi geodeetiline alusplaan
Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA20022
GA20022 04.08.2020
Haava tn. 10 gaasitorustiku teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Gaas)
Inseneribüroo REIB OÜ
TJ-11581T
TJ-11581T 25.01.2021
Haava küla välisvalgustuse teostusmõõdistus
Teostusmõõdistus (Tänavavalgustus)
OÜ GEOPARTNER
GEO 21-2364
GEO 21-2364 05.08.2021
Grossi poe parkla laienduse asfaltkatte ja äärekivi teostus
Teostusmõõdistus (Teed ja platsid)
OÜ Tee-Geodeesia
TG1922TEO
TG1922TEO 10.11.2022
Leiti 3267 kirjet.