Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
PP 343 ja 12084 andmekorrastustöö
Tartu vald
-
- 28.08.2019
Muuseumi tee geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
01-16-GEO
01-16-GEO
Kaust: 20920D
03.02.2016
Lähte - Äksi kergliiklustee
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
02-15-GEO
02-15-GEO 16.02.2015
AOVERE 80m VANTMAST
 • Teostusmõõdistus
Woge OÜ
0216
0216 03.11.2020
Saava kinnistu mahasõit
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
02-21-GEO
02-21-GEO 19.01.2021
Lupi
 • Geodeetiline alusplaan
Radiaan OÜ
032G19
032G19 01.03.2019
Vahi 62 piirkonna maapealse situatsiooni andmekorrastustöö
Tartu vald
040
040 20.11.2012
Tartumaa optika
 • Geodeetiline alusplaan
AAMOS ATLAS OÜ
045-G-21
045-G-21 10.08.2021
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4078
04G4078
Kaust: TJ60
29.09.2010
Kõrveküla. Vee- ja kanalisatsioonitrasside teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4117
04G4117
Kaust: TJ66
30.09.2010
OÜ Teramo elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4138
04G4138
Kaust: TJ59
29.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4216
04G4216
Kaust: TJ97
30.09.2010
Elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
04G4256
04G4256
Kaust: TJ159
07.10.2010
Äksi 4. Gaasivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
06G4676
06G4676
Kaust: GA61
29.09.2010
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
07G4994
07G4994
Kaust: GA111
30.09.2010
Tartu vald 15kV kaablitrassi topograafiline mõõdistamine
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08175G
08175G
Kaust: GA34
29.09.2010
Vasula tee 17
 • Geodeetiline alusplaan
Radiaan OÜ
088G17
088G17 31.05.2017
Savimäe 5 tootmishoone vee- ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
08G5101
08G5101
Kaust: TJ24
29.09.2010
Kõrveküla-Lähte tee geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08G5105
08G5105
Kaust: GA140
01.10.2010
Maramaa 2/3 kinnistu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
08G5221
08G5221
Kaust: GA6
29.09.2010
Mõisavälja 5 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5392
09G5392
Kaust: GA12
29.09.2010
Erikniidu maaüksuse elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5413
09G5413
Kaust: GA13
29.09.2010
Metsanuka küla elektrivarustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu vald
09G5509
09G5509
Kaust: GA18
29.09.2010
Vahi, Tila, Lombi, Kõrveküla, Kärkna, Erala, Lähte, Vedu, Saadjärve, Äksi tehnovõrkude skeemid
Tartu vald
1
1 11.10.2012
Kase ja Kuuse tn ristmiku elektrikaabel
Tartu vald
1
1 17.06.2013
Vallimetsa 5,7 ja 9 kinnistute liitumine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1018G
1018G 18.11.2016
Vahi tn - Vahi alevik, Astelpaju 1 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
101G20
101G20 23.12.2020
Mõisavärava põik 4 ehitusjärgne topo-geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
102G20
102G20 26.11.2020
Pihlaka tn 8
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
105-2019
105-2019 29.03.2019
Raadiraja tn kaugküttetrassi teostusmõõdistus.
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
107G17
107G17 04.12.2017
Metsvitsa tn 11
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
109-2020
109-2020 17.03.2020
Vahi, Nurme ja Kummeli tänavate ristmiku geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
11-12-GEO
11-12-GEO
Kaust: 16815
29.05.2012
Riigitee nr 22233 Nigula - Pataste km 1,079 asuva Nigula silla geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ TINTER-PROJEKT
11-19-GEO
11-19-GEO 10.06.2019
Koidu tn 46 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-1-2013
1-1-2013 05.02.2013
Vedu-Lähte B3 gaasitrassi rekonstrueerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
118-2019
118-2019 13.04.2019
Kõrveküla Põhikooli välisvalgustuse teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
A & O Maamõõdubüroo OÜ
119/06
119/06
Kaust: TJ106
30.09.2010
Mõisa puiestee
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoterra
119-2018
119-2018 31.10.2018
Alma kinnistu osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geodeesia partner OÜ
12-20
12-20 30.03.2020
Vahi 62 elektrikaablite ümbertõstmise andmekorrastus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
12/2012
12/2012 03.07.2012
Pargi põik 6 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-2-2017
1-2-2017 07.02.2017
Kase tn 5
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
126-2019
126-2019 03.06.2019
Muuseumi tee kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
12G17
12G17
Kaust: 21920D
17.03.2017
Vahi 62 elektriprojekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
12G6012
12G6012
Kaust: 16702*
19.04.2012
Kummeli tn vee- ja sadeveetorustike teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
12G6127
12G6127
Kaust: 17131
04.10.2012
Tartu mk, Tartu v, Kõrveküla, Kooli 14 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
12G6144
12G6144 06.11.2012
Kõrveküla, Kooli 14 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
12G6144
12G6144 16.11.2012
Tartu mk, Tartu vald, Mõisahärra 6 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
12G6204
12G6204 20.12.2012
Tartu mk, tartu v, Vahi asula, Mõisatamme tn 6 vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- ja gaasitorustiku majaühenduste teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Metricus OÜ
12G6396-2
12G6396-2 22.05.2015
Lesta kü ja Mütsi kü gaasitrassi teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-006-06
1.3-006-06
Kaust: TJ187
11.10.2010
Ain Sillamäe liitumisühenduse elektrivarustus. Õhuliini teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
1.3-029-03
1.3-029-03
Kaust: TJ156
07.10.2010
Leiti 2066 kirjet.