Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
YIT asfalditehase geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1382/19
GPR1382/19 28.06.2019
Vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-7700
KE-7700 23.09.2015
Vundamendi teostus
 • Teostusmõõdistus
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8308
KE-8308 02.01.2019
vundamendinurkade teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1073/14
GPR1073/14 18.02.2014
Vorstinurga ehitusjärgne topo-geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tartu2110GA
Tartu2110GA 22.03.2021
Vorbuse küla, Maa-allika, Eluallika ja Õnneallika kü geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-206-14
GEO-206-14
Kaust: Tähtvere AKP
19.06.2020
Vorbuse küla, Emajõe ületuse FOK teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
AS Connecto Eesti
T-52
T-52
Kaust: Tähtvere AKP
01.03.2018
Volli geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Desmantes OÜ
1-3-2021
1-3-2021 11.03.2021
Voldi päikeseelektrijaama liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 20-2168
GEO 20-2168 05.03.2021
Voldi-Jõgeva 15kV fiidri Töökoja HL ÕL asendamine kaabliga visangutes 10-12A
 • Teostusmõõdistus
AABENEST OÜ
20168T
20168T 09.10.2020
Voldemar Alberti lü elektrivõrguga maakaabli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
P1-039-05
P1-039-05
Kaust: TJ183
08.10.2010
Võibki kinnistu geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1269
20-G-1269 30.03.2020
Vinnali katastriüksuse geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2020-194
2020-194 02.09.2020
Viljametsa kinnistu õueala
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ARMGAL
EGA-18/20
EGA-18/20 28.04.2020
Vilja-Künni-Vahi tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
18G20
18G20 20.07.2020
Viirpuu tn 4 kõrvalhoone geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maido Konks FIE
MK-037/19
MK-037/19 19.07.2019
Viinapruuli tänav
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geodeesia24
4059-20
4059-20 24.08.2020
Viinapruuli põik 3
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
239-2021
239-2021 16.09.2021
Viinapruuli 5 osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ KG-Büroo
877-21TEO
877-21TEO 05.08.2021
Viilhalli kinnistu tootmishoone elektrivõrguga liitumise teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2320
GEO 2320
Kaust: TJ72
30.09.2010
Vesneri puurkaevu geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-7192
KE-7192 24.01.2013
Veski tn 3 elektriliitumine, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartu maakond
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO037_02-19
TEO037_02-19 12.03.2019
Veskinurme tn 1 ja 4 kruntide geodeetilise alusplaani aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
Geoweb OÜ
GA21007
GA21007 26.01.2021
Veskinurme 4 kinnistu liitumine 0,4 kV elektrivõrguga, Saadjärve küla, Tartu vald, Tartumaa
 • Teostusmõõdistus
Leonhard Weiss Energy AS
TEO129_09-17
TEO129_09-17 05.10.2017
Veskilille kinnistu liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 1903
GEO 1903
Kaust: TJ143
01.10.2010
Vesiroosi kinnistu osaline geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
21-G-1533
21-G-1533 02.06.2021
Vesilinnu tee 6 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-103-2020
Ge-103-2020 12.08.2020
Vesilinnu tee 5 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-135-2019
Ge-135-2019 13.09.2019
Vesilinnu tee 4 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoNik OÜ
Ge-083-2020
Ge-083-2020 11.08.2020
Vesilinnu kinnistute vee-ja kanalisatsioonitorustike teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
14-G-158
14-G-158 15.07.2015
Vesilinnu kinnistute elektrikaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
14-G-158
14-G-158 15.07.2015
Velma mööblimaja sokli teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5326
GEO5326 15.10.2019
Velma mööblimaja ehitusjärgne geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO5326_2
GEO5326_2 15.01.2020
Vee- ja survekanalisatsioonitorustiku teostusmõõdistus Vahi tööstuspargist Tartu linnani
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-225-06
T-225-06
Kaust: TJ28
07.10.2010
Vee ja kanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
G-512
G-512
Kaust: TJ169
08.10.2010
Vedu-Lähte gaasitorustiku teostusmõõdistuse teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-11420T
TJ-11420T 07.09.2020
Vedu-Lähte B3 gaasitrassi rekonstrueerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoterra
118-2019
118-2019 13.04.2019
Vedu küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Topo-geodeetilised uurimistööd
 • Geodeetiline alusplaan
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TT-3274T
TT-3274T 17.05.2013
Vedu küla reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitusgeodeetilised märkimistööd ja teostusmõõdistamine
 • Teostusmõõdistus
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ
TJ-9197T-1
TJ-9197T-1 10.11.2014
Vasula tee 9 täiendav geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2019-244
2019-244 31.10.2019
Vasula tee 9 osaline geodeetiline mõõdistus
 • Geodeetiline alusplaan
AS KOBRAS
2018-005
2018-005 05.02.2018
Vasula tee 4 geodeetiline uuring
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-052-18
GEO-052-18 16.03.2018
Vasula tee 3 valgustuskaablite teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 15-701
GEO 15-701 08.03.2017
Vasula tee 38, 40 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Metricus OÜ
19G8326
19G8326 14.01.2020
Vasula tee 33a vundamendi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
V-102-18
V-102-18 19.02.2019
Vasula tee 33a vee liitumise teostus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5260
GEO5260 29.03.2019
Vasula tee 33a ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
20-G-1360
20-G-1360 03.09.2020
Vasula tee 31 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1761
GEO 19-1761 12.11.2019
Vasula tee 22a geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8481-1
KE-8481-1 09.11.2020
Vasula tee 19 vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
Tartu Geodeesia OÜ
TG162
TG162 09.09.2020
Leiti 2047 kirjet.