Mõõdistused

Mõõdistus Töö nr Reg kp
Vahtra tn 4 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
TARTU MAAKORRALDUSE OÜ
KE-8733
KE-8733 05.10.2022
Vahtrapuu, Vasula küla TJ
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia partner OÜ
937-22
937-22 18.07.2022
Vahtramäe kü osaline geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-099-14
G-099-14 08.07.2014
Vahtramäe kinnistu geodeetiline uuring
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ WeW
GEO-182-15
GEO-182-15 25.08.2015
Vahtramäe kinnistu elektriliitumise geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
15-G-354
15-G-354 08.10.2015
Vahtramäe kastmisveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-135-15
T-135-15 29.05.2015
Vahtra kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Tartu vald
GEO 2052
GEO 2052
Kaust: TJ77
30.09.2010
Vahtra(79401:004:0042) õueala geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar-107-GA
Tar-107-GA 16.04.2013
Vahi tööstuspark. Geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ ELKER RMT
Tar110-GA
Tar110-GA
Kaust: GA26
29.09.2010
Vahi tööstuspargi veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA05021
GA05021
Kaust: GA117
30.09.2010
Vahi Tööstuspargi sademevee eesvoolutorustiku projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Eesti Veeprojekt OÜ
GA07003
GA07003
Kaust: GA119
30.09.2010
Vahi tööstuspargi reovee-, sadevee-, drenaaži ja veevõrgustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-022-07
T-022-07
Kaust: TJ29
29.09.2010
Vahi tn vee-, kanalisatsiooni- ning sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geomeister OÜ
19-G-1023
19-G-1023 16.07.2019
Vahi tn - Vahi tee kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
78G22
78G22 29.08.2022
Vahi tn, Vahi küla, Motora 266:(Ülejõe) F3 nõuetekohasuse tagamise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Kirjanurk
1626G
1626G
Kaust: 22699D
04.01.2018
Vahi tn - Vahi alevik, Astelpaju 1 kaugküttetrassi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geopunkt
101G20
101G20 23.12.2020
Vahi tn, Tartu-Vahi tee, Astelpaju tn, Lodjapuu tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geopunkt
56G21
56G21 27.10.2021
Vahi tn ristmiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1013/12
GPR1013/12
Kaust: 17253
20.11.2012
Vahi tn rekonstrueerimine. I etapp Vahi tn (Piparmündi-Sinepi tn) tänavavalgustuse teostusmõõdistus. Lisatööd (proj muudatus)
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1687_3
GEO 19-1687_3 26.03.2020
Vahi tn (lõigus Aruküla tee kuni Nurme tn) geoaluse aktualiseerimine
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1209
GEO 18-1209 25.07.2018
Vahi tn ja Narva mnt jalgtee teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ WeW
GEO-131-21
GEO-131-21 30.09.2021
Vahi tn ja Aruküla tee soojatrassi projekteerimise geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
AABENEST OÜ
18041G
18041G 29.08.2018
Vahi tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 18-1450
GEO 18-1450 02.05.2019
Vahi tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Geomeister OÜ
19-G-1055
19-G-1055 11.10.2019
Vahi tn, Aruküla tee, Astelpaju tn geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 16-848
GEO 16-848
Kaust: 21758D
07.02.2017
Vahi tn 67 ehitusjärgne geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
GeoBaltica OÜ
GEO-19-43
GEO-19-43 08.11.2019
Vahi, Tila, Lombi, Kõrveküla, Kärkna, Erala, Lähte, Vedu, Saadjärve, Äksi tehnovõrkude skeemid
Tartu vald
1
1 11.10.2012
Vahi tehnopargi II etapp. 0.4kV madalpinge maakaabli ja 20kV kõrgepinge maakaabli teostusjoonis
 • Teostusmõõdistus
OÜ GPK PARTNERID
T-405-07
T-405-07
Kaust: TJ176
08.10.2010
Vahi tee 9 sademevee,- reoveekanalisatsiooni ja veetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117
GEO6117 01.03.2022
Vahi tee 9, HUUM tootmishoone sokli teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117_1
GEO6117_1 18.07.2022
Vahi tee 9 hoone toitekaabli ja välisvalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117_4
GEO6117_4 22.11.2022
Vahi tee 9 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Maainsener OÜ
GEO6014
GEO6014 22.12.2021
Vahi tee 9 gaasitorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO6117_2
GEO6117_2 18.07.2022
Vahi tee 9 ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
 • Ehitusjärgne topo-geodeetiline plaan
Maainsener OÜ
GEO6117_5
GEO6117_5 22.11.2022
VAhi tee 7 kinnistusisene gaasitrass
 • Teostusmõõdistus
OÜ Georeeper
TJ-490920
TJ-490920 21.01.2021
Vahi tee 7 kanalisatsiooni- ja sadeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1528/20
GPR1528/20 14.12.2020
Vahi tee 7 geoalus
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1436/20
GPR1436/20 26.02.2020
Vahi tee 5 tuletõrje veevõtu tiigi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR 1530/20
GPR 1530/20 20.01.2021
Vahi tee 5 kinnistu osaline mõõdistus veevõtu tiigi ehituseks
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ Geoprojekt
GPR1502/20
GPR1502/20 09.10.2020
Vahi tee 11 geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
Tartu Geodeesia OÜ
TG277
TG277 16.09.2021
Vahi tänavast kuni Mõisa puiesteeni kergliiklustee valgustuse I etapi teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Geodeesia OÜ
GE-1203
GE-1203 31.10.2018
Vahi tänava sademeveetorustiku teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
Maainsener OÜ
GEO5576
GEO5576 05.08.2020
Vahi tänava sademeveekanalisatsiooni teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
5DEhitus OÜ
TJ-02-01.2020
TJ-02-01.2020 06.02.2020
Vahi tänava rekonstrueerimise I etapp. Vahi tn (Piparmündi-Sinepi tn) tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1687_1
GEO 19-1687_1 09.12.2019
Vahi tänava rekonstrueerimise I etapp. Elektrikaablite ja side reservtorude teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 19-1687_2
GEO 19-1687_2 09.12.2019
Vahi tänava geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GPK PARTNERID
G-386-19
G-386-19 09.12.2019
Vahi, Sinepi ja Aniisi tänavate teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
5DEhitus OÜ
TJ-01-01.2020
TJ-01-01.2020 30.01.2020
Vahi ringtee tänavavalgustuse projekti geodeetiline alusplaan
 • Geodeetiline alusplaan
OÜ GEOPARTNER
GEO 17-940
GEO 17-940 16.05.2017
Vahi ringristmiku ja teelõigu tänavavalgustuse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ GEOPARTNER
GEO 17-1051
GEO 17-1051 11.01.2023
Vahi rattaringluse teostusmõõdistus
 • Teostusmõõdistus
OÜ Geoprojekt
GPR1653/22
GPR1653/22 24.08.2022
Leiti 2918 kirjet.